OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.

จำนวนผู้เข้าชม website

ขอต้อนรับสู่ OPL - NGO

              OPL - NGO เป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลจัดการเรื่องราวความเป็นอยู่ สิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยจะนำเสนอหาแหล่งข้อมูล แนวคิด และ บทความในการพัฒนาการเมืองในแง่มุมต่างๆ.

เสียงบ่น ปนเสียงด่า

เกี่ยวกับ OLP

       

ไม่ได้รับความสะดวก

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

แจ้ง.. 08-9444-7511

08-0509-7511

0-2517-9317

Email: press@olp-ngo.org

 

ติดต่อเรา

องค์การตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.
เลขที่ 39 ซอยรามคำแหง 170 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์. 08-9444-7511 , 08-0509-7511 , 0-2517-9317 , 08-0556-6978 โทรสาร. 0-2517-9317