OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.

บทความ

 รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ ปัญหาพ่อค้ากุ้งยึดถนนสายสงขลา-นครศรีธรรมราช
 ที่จังหวัดน่าน ห้ามขายสุราเถื่อนในร้านค้า ผู้ว่าฯ คิดสรรพสามิตทำ
 คลังน้ำมันเถื่อนระเบิดที่สิงหนคร ผู้ว่าฯสงขลาป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร
 อบต.ชิงโค สร้างถนนบนโฉนดที่ดินชาวบ้าน
 ผู้จัดการมรดกขายฝากที่ดินมรดกทายาทไม่ยินยอมที่ดินจังหวัดสงขลาจดทะเบียนได้อย่างไร
 นายทุนโหดบังคับน๊อคค่าเช่านา
 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางรับฝากขายป้ายทะเบียนประมูล...ใครได้ประโยชน์
 กศน.ออกใบ รบ.ปลอมทำลายระบบการศึกษา เลขาธิการ กศน.แก้ปัญหาอย่างไร?
 ส.ป.ก.อุทัยธานี ต้องตั้งใจแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วยความเป็นธรรม
 อัยการปลอมที่สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
 ผู้ว่าฯ ชัยนาททิ้งประชาชนหรือคนโพนางดำออกบอกเท่าไรก็ไม่เข้าใจ
 โรงงานปล่อยน้ำเสียไหลลงแม่น้ำน่านอุตสาหกรรมอุตรดิตถ์คิดแก้ปัญหาอย่างไร
 รักษาชีวิตนายค่าน โอชาผล คนจังหวัดพังงา เสมือนว่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 สตง.สงขลากับภารกิจตรวจสอบเลือกปฏิบัติ
 ดุลยพินิจอัยการจังหวัดต้องไม่ขัดข้อกฎหมาย
 ปลดหนี้กองทุน “กยศ.” คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคนไทยอีกกลุ่ม
 ออกโฉนดที่ดินทับทางกระบือถือเป็นภารกิจ จนท.รัฐต้องแก้ไข
 ผู้ว่าฯสงขลากับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 ผอ.สงขลาวิทยาคมบังคับให้นักเรียนลาออกกระทรวงศึกษาแก้ปัญหานี้อย่างไร
 จังหวัดเพชรบูรณ์กับการจัดการที่ดินของรัฐที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
 น้ำกลิ่นแมงดานาตราแม่พลอยมีปัญหาให้ อย.และสคบ.แก้ไข
 ตำรวจสันติบาลหลอกใช้มุสลิมใต้แก้ได้อย่างไร
 ปัญหาที่ดินวัดพระยาตากขาดหายสำนักพุทธศาสนาชัยนาทช่วยได้อย่างไร
 รมว.คลังสั่งถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัย สนง.คปภ.แก้ไขไม่เป็นธรรม
 ชาวบ้านท่าวังผากับปัญหาดูดทรายในแม่น้ำน่านอีกนานไหมจะแก้ไขได้
 แจ้งความที่ สภ.สิงหนครสงขลา ต้องแจ้งข้อหาและระบุมาตราประกอบการแจ้งความ
 นกกรงหัวจุกที่ภาคใต้เลี้ยงได้ตามสบายส่วนภาคเหนือมีไม่ได้ป่าไม้จับ
 ผบช.ตชด.-ผบก.รถไฟ ต้องใส่ใจกับลูกน้องนักบินออกหากินจับลิขสิทธิ์
 การขุดดิน ถมดิน ดูดทรายแก้ปัญหาได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 ผู้รับเหมา กับนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ใครเป็นคนผิด
 เงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอตาคลียังมีคนที่ไม่ได้รับการดูแล
 มาตรฐานดุลยพินิจนายอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหา
 รมว.คลังสั่งถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัย สนง.คปภ.แก้ไขไม่เป็นธรรม
 ส.ป.ก.อุทัยธานี ต้องตั้งใจแก้ปัญหาที่ดินทำกินด้วยความเป็นธรรม
 ปุ๋ยปลอมระบาดที่เพชรบูรณ์
 ถนนริมเลสายสงขลา-หัวไทรให้ใครแก้ปัญหาจากพ่อค้าแพกุ้งยึด
 ได้เวลาผู้ว่าฯสงขลาแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงทะเลสาบเสียที
 ทะเลสาบสงขลากับปัญหามากมายที่ยังไม่ได้แก้ไข
 การเคหะแห่งชาติ ขาดความรับผิดชอบ
 วัว-ควายเกษตรกรราคาถูกแก้ไม่ได้เมื่ออธิบดีปล่อยให้ปศุสัตว์พื้นที่หาประโยชน์
 ปั๊มแก๊สไม่ออกใบกำกับภาษีสรรพากรพื้นที่แก้ปัญหานี้อย่างไร
 โจรในเครื่องแบบสรรพสามิตปล้นประชาชน หรือ จนท.รัฐปฏิบัติโดยสุจริต
 ต้นไม้ปลูกในโครงการตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ฯ ที่อ่างทองไม่ปกป้องดูแลแล้วยังทำลาย...ทำได้อย่างไร
 เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพรถทุจริตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคิดอย่างไร
 น้ำเน่าเสียจากคลองวงไหลลงทะเลสาบสงขลาจะแก้ปัญหาอย่างไร
 ชาวสวนลำไยอำเภอแม่วาง ขวางทางใครต้นลำไยเกือบ 500 ไร่ กลายเป็นถ่าน
 กู้เงินธนาคาร ผ่อนชำระตามเงื่อนไข สนง.บังคับคดีแพร่นำไปประกาศขายทอดตลาด
 ที่อำเภออินทร์บุรีเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าทำบัตรประชาชน ไม่ออกใบเสร็จ
 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ ผู้ว่าฯน่านจะโทษใคร
 ถามไปไหนมา ”อธิบดีกรมสรรพสามิต” ตอบสามวาสองศอก
 อะไรที่กฎหมายห้ามขาย หาซื้อได้ที่งานกาชาดสิงห์บุรี
 จังหวัดน่านและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชี้แจง ส.ป.ก.4-01
 สถานบริการที่ จ.น่าน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใคร
 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติที่ป่าไฝ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แผ้วถางปลูกยางพาราได้อย่างไร
 เจ้าหน้าที่ขนส่งทุจริตหรือเล่มทะเบียนปลอม
 วิกฤติน้ำท่วม ภัยหนาวเข้าโครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์
 นิคมสร้างตนเองออก น.ค.3 ทับที่ น.ส.3 ชาวบ้านจะแก้ปัญหาอย่างไร
 ผ.อ.และคณะครู ร.ร.เกาะแต้วสงขลาถูกผู้ฝึกสอนกีฬาข่มขู่ทำร้ายจะช่วยได้อย่างไร
 สรรพสามิตสงขลา ล่าเหยื่อที่สิงหนครจะจบลงอย่างไร
 ราชสีห์อุตรดิตถ์ปกป้องหมาป่าเมื่อคราวล่าลูกแกะที่น้ำปาด
 ประกันสังคมน่านอ้างบริษัทไม่ส่งเงินสมทบกระทบสิทธิผู้ประกันตน
 กรมที่ดินชี้แจงจะดำเนินการให้.. แต่ไม่ทำ
 ส.ป.ก.4-01 ที่ จ.น่านอีกนานไหมจะแก้ไขได้
 จับกุมแก๊งปาหิน ตำรวจทำได้ถ้าตั้งใจทำ
 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้าพัฒนาเกาะกลางถนนขนดินขายชาวบ้าน
 ตาคลีวันนี้ ยังเก็บค่าน้ำประปาประชาชน
 ค่าน้ำประปาสาขาลาดพร้าว ชาวบ้านไม่เข้าใจ
 ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยทีคดีไล่ล่าที่ปราณบุรีเห็นทีจะพลิก
 ที่เทศบาลเมืองตาคลี ไม่มีชื่อในเขตเทศบาลไม่ให้การช่วยเหลือ
 ซื้อบ้านเลี่ยงจัดสรรระวังถนนหน้าบ้านธนาคารยึดขายทอดตลาด
 เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุตรดิตถ์กับพฤติกรรมหมาป่าล่าลูกแกะ
 ที่จังหวัดนครสวรรค์...ชาวบ้านจะเลี้ยงวัวต้องขออนุญาต อบต.
 บัตรทอง 30 บาทใช้ไม่ได้ที่ รพ.ตาคลี และที่สวรรค์ประชารักษ์
 ผู้ว่าและผู้การอุตรดิตถ์ ช่วยชาวบ้านได้หรือไม่กับไม้เถื่อนที่บ้านโคก
 งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปีนี้ มีวิธีหาเงินแปลกๆ
 ไก่ชนกับการผ่านจุดตรวจสัตว์