OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ผู้ว่าและผู้การอุตรดิตถ์ ช่วยชาวบ้านได้หรือไม่กับไม้เถื่อนที่บ้านโคก

     วันนี้ถ้าใครเดินทางไปจังหวัดทางภาคเหนือ ผ่านภูเขา ป่าไม้ จะพบไฟป่าเกิดขึ้นมากมาย เป็นห่วง หวงแหน เสียดายคงเกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้พบเห็น และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าคงเกิดขึ้นเป็นคำถามในใจของทุกคน หลายคนอาจจะมีคำตอบในใจ และเมื่อผ่านพ้นไปถึงจุดหมายปลายทาง คงจะลืมไฟไหม้ป่าที่ผ่านมาเมื่อครู่ใหญ่ น้ำในลำห้วยเริ่มลดน้อยลง น้ำที่เคยสะอาดก็มีสารปนเปื้อน ปลาเป็นก็มีน้อย ปลาตายก็ลอยมาให้เห็นบ่อยๆ หน้าร้อนอากาศร้อนมากขึ้น หน้าหนาวก็หนาวจับขั้วหัวใจ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ไฟป่าที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติก็พอมีช่องทางแก้ปัญหาได้ แต่ไฟไหม้ป่าในเวลานี้เหนือธรรมชาติยากที่จะแก้ปัญหาได้ ถ้าไม่คิดแก้ที่ต้นเหตุ

     เมื่อประชาชนของประเทศเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อเป็นที่ทำกิน ลักลอบตัดไม้แปรรูป และเผาถ่าน ก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไปทุกที การลักลอบตัดไม้แปรรูป และเผาถ่าน ควบคุมได้ แต่การบุกรุกป่าเพื่อหาที่ทำกิน เป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และจริงใจ ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาระยะยาว รัฐ เข้มงวด ไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าเพื่อเป็นที่ทำกิน ก็หาว่ารังแกชาวบ้าน หากปล่อยให้ชาวบ้านบุกรุกป่า เผาป่าต่อไปก็เป็นการรังแกป่า เห็นทีต้องเลือกเอาสักอย่างแล้วในวันนี้ ทางไหนดีก็เลือกเอา “ จะรังแกชาวบ้าน หรือปล่อยให้ชาวบ้านรังแกป่า”

     สัตว์ป่าและป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านมีสัตว์ป่าและป่าไม้ ใช้ในการดำรงชีวิต นับตั้งแต่เกิดจนตาย ธรรมชาติมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ว่ากันว่า ที่ไหนมีทรัพยากรธรรมชาติมาก ประชาชนที่นั่นมีความเป็นอยู่ที่ดี ป่าไม้เป็นทรัพยากรไม่หมดสิ้น ถ้าป่าไม้ถูกทำลาย ก็สามารคปลูกทดแทนได้ ส่วนสัตว์ป่า เราต้องรักษาป่าไม้เพื่อให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า และไม่ปล่อยให้ถูกล่า ถูกทำลายมากเกินไป อย่าต้องให้ถึงกับสูญพันธุ์ วันนี้ชาวบ้านหลายชีวิตที่ต้องพึ่งพาป่า ป่าคือชีวิต ผัก ผลไม้ อาหาร สมุนไพร หาได้ในป่า อย่าปล่อยให้ชาวบ้านรังแกป่า แต่ต้องหางานให้ชาวบ้านทำ

     นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้มีอำนาจจริงในวันนี้ กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อย่ารอแก้ปัญหาเมื่อปัญหาเกิด ถ้าทำอย่างนี้ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเพราะเมืองไทยวันนี้ “รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้” เป็นอยู่เช่นนี้ทุกที่ไป การป้องกันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดไฟป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินของชาวบ้าน แก้ไม่ยากถ้าอยากทำ ชาวบ้านในพื้นที่รู้วิธีดับไฟป่าอย่างดีที่สุด ชาวบ้านรังแกป่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เลี่ยงไม่ได้ ชาวบ้านต้องทำกินเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ถ้าหากว่าเราเลี้ยงชาวบ้านสร้างงานให้ทำ งานป้องกันรักษาป่าไม้ เป็นงานที่ชาวบ้านถนัด ด้วยส่วนลึกของหัวใจป่าไม้คือชีวิต การรักษาชีวิตคือการรักษาป่าไม้ เป็นงานที่ชาวบ้านทำได้และถนัด

     ลองคิดกันแล้วหาข้อสรุปว่าทุกวันนี้เราเสียหายกับป่าถูกทำลายคิดเป็นมูลค่ามากมายเท่าไรโครงการที่รัฐคิดหลักการและเหตุผลที่สวยหรูดูดี กำหนดงบประมาณใช้เงินแผ่นดินปีละเท่าไร ผลที่ออกมา ป่าไม้ในวันนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ลองนำงบประมาณตามโครงการเหล่านั้นแล้วเอาเงินมาจ้างชาวบ้านให้เฝ้าระวังป่า ไม่ดีกว่าหรือ คนที่จำเป็นต้องทำลายป่าเพื่อประทังชีวิตกลับมาเป็นผู้เฝ้าระวังป่า ชาวบ้านเผาป่า และการลักลอบตัดไม้คงจะลดลงได้ไม่ยากนัก เรื่องง่ายๆคิดกันไม่เป็น ทีเรื่องโครงการสวยหรู ใช้งบประมาณมากมายคิดกันได้คล่อง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ที่วางแนวทางเร่งแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เน้นใช้เทคโนโลยี่ สารสนเทศเข้ามาช่วยค้นหาพื้นที่ ที่ถูกบุกรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงานให้รวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ ที่เกิดปัญหา “เร็ว รุก บุกพื้นที่” แต่ถ้าคนที่มีหน้าที่รักษา ไม่พึงรักษาตามอำนาจหน้าที่ และยังปล่อยให้มีการทำลายโดยไม่ป้องกัน ทั้งยังมีประโยชน์ร่วมกับผู้ทำลาย แล้วยากที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐรังแกชาวบ้าน และชาวบ้านรังแกป่า ทำควบคู่กันมานานจนวันนี้ไม่มีป่าเหลือไว้ให้ดู

     นายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจ ประจำตู้ยามม่วงเจ็ดต้น คุ้มครองการลักลอบตัดไม้ จากหมู่2 หมู่3ห้วยไม้แดง แปรรูปกันในป่าแล้วนำมาเก็บไว้หลังบ้านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลม่วงเจ็ดต้น และที่ข้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คนที่นั่นบอกมาว่าวันก่อนมีตำรวจจาก สภ.บ้านโคก มาจับกุม แล้วกลับออกไป และเมื่อไวไวนี้เห็นมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า (อต.6) เข้ามาแล้วกลับออกไป ชาวบ้านได้แต่สงสัยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น

     เรื่องการทำลายป่าไม้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องนายสุวิทย์ คุณกิตติ นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช นายสมชัย เพียรสถาพร นายธวัชชัย ฟักอังกูร และพล.ต.ต.อภิชาต วิชัยธนพัฒน์ คนโตระดับนี้เท่านั้นลงมาดูแลแก้ไข อย่าให้ชาวบ้านม่วงเจ็ดต้น ต้องทนดูการทำลายป่าไม้ให้ย่อยยับไปกับตา ขอท่านเหล่านี้นึกเวทนาพี่น้องประชาชนคนม่วงเจ็ดต้นซึ่งอยู่ไกลเกินกว่าคนทั่วไปจะไปถึง...

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ