OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ที่จังหวัดนครสวรรค์...ชาวบ้านจะเลี้ยงวัวต้องขออนุญาต อบต.

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล และอบต. เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่าองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ทั้งผู้บริหารองค์กรเหล่านี้มีที่มาจากประชาชน การทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องระหว่างชาวบ้านกับ องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เรื่องไหนทำความเข้าใจกันได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเมื่อไร มีเรื่องที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง และถุงเงินของชาวบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เหมือนดังเช่นที่ว่ากันไว้ว่า เรื่องขอแรงมีให้ ถ้าขอค่าใช้จ่ายผ่านก่อน เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราในวันนี้ ไม่มีใครปฏิเสธ หรือเถียงว่าไม่จริง

     ที่จังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ออกหนังสือที่ นว 71201/144 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 แจ้งให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ที่มีวัวไว้ในครอบครอง ให้มาแจ้งขออนุญาตเลี้ยงวัว เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ เรื่องนี้ชาวบ้านที่มีวัวเลี้ยงไว้ในเขต อบต.ตาคลี มีความกังวล คับแค้นใจ ว่าทำไมชาวบ้านเลี้ยงวัวต้องขออนุญาตด้วยหรือ ซึ่งหนังสือดังกล่าวทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมาย บ้างก็ว่าบ้านนี้เมืองนี้ชาวบ้านจะอยู่กันได้อย่างไร วัวนะไม่ใช่ไก่ชาวบ้านหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวกว่าจะหาเงินซื้อวัวได้สักตัวเอามาเลี้ยงขุนให้อ้วนพีไม่ใช่เรื่องง่าย พอมีวัวเลี้ยงหวังว่าเมื่ออ้วนพีดีแล้วจะได้ขาย อบต.ยังมีหนังสือแจ้งให้ไปขออนุญาตเพื่อเรียกเก็บภาษี เมืองไทยวันนี้ยังน่าอยู่กันดีหรือ นักการเมืองบ้านเรานี้แปลกช่วงเวลาหาเสียงยังไงก็ได้ ยกมือไหว้ยันหมาก็เห็นกันแล้ว แต่พอได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเกินเสื้อ ไม่เห็นหัวชาวบ้าน วันนี้เก็บภาษีเรื่องเลี้ยงวัว เก็บกันเห็นๆ ที่ตาคลี นับจากนี้เป็นต้นไปจะเก็บค่าอะไรตามมาชาวบ้านรอลุ้นกัน เหนื่อยแน่พี่น้องชาวไทย จะรอดูต่อไปถ้าวันไหนเก็บค่าเลี้ยงดูหมาแมวคงสิ้นแล้วความอุดมสมบูรณ์สำหรับประเทศไทย

     หรือการเก็บภาษีค่าเลี้ยงวัวที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้นเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจที่ไม่มีใครอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจในข้อเท็จจริง ทำให้แปลกใจว่านักการเมืองในช่วงห้วงเวลาหาเสียงใช้วิธีการอย่างไรอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจในตัวเองและลงคะแนนให้ได้เป็นตัวแทน แล้วเรื่องพันอย่างนี้ไม่หาวิธีทำความเข้าใจกับชาวบ้านในข้อเท็จจริง ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข อาจจะมีหรือไม่ในข้อบังคับตามกฎหมายหรืออื่นใด โดยส่วนตัวยังเชื่อด้วยความบริสุทธิใจว่าผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะนายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี คนดีเมืองตาคลี ที่มีน้ำใจ ให้การดูแลพี่น้องประชาชนคนตาคลี ด้วยดีตลอดมา ไม่น่าจะใช้วิธีการเรียกเก็บเงินภาษีเข้า อบต.ด้วยวิธีเช่นที่ว่านี้ เพราะโดยปกติแล้วนักการเมืองย่อมไม่ทำอะไรที่กระทบต่อชาวบ้าน เนื่องจากเกรงว่าจะเสียคะแนนนิยม ซึ่งเงินภาษีค่าขออนุญาตเลี้ยงวัวไม่น่าจะได้มากมาย พอที่จะนำไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายที่แถลงไว้กับสภาฯ และในเวลาหาเสียงกับพี่น้องประชาชน

     แต่เรื่องที่ อบต.ตาคลี แจ้งให้ชาวบ้านที่มีวัวเลี้ยงไว้ให้มาขออนุญาต เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเกินกว่าที่จะปล่อยให้ผ่านพ้นไปโดยไม่แก้ไข ด้วยการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในข้อเท็จจริง ยิ่งด้วยปัญหาความขัดแย้งที่มีขึ้นทุกหย่อมหญ้าในเวลานี้ทั่วประเทศ พูดให้ร้ายฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่พวกเป็นเรื่องที่ถนัดไปเสียแล้วสำหรับคนไทย รัฐบาลประชาธิปัตย์ สั่งเก็บภาษีชาวบ้านที่มีวัวเลี้ยงไว้ เป็นข้อกล่าวหา หรือเป็นเรื่องจริง ต้องเร่งรีบทำความเข้าใจกับชาวบ้านเสียในวันนี้อย่าปล่อยให้มีคนยุแหย่ให้ชาวบ้านเกลียดรัฐบาล โดยไม่เข้าใจในข้อเท็จจริง ถ้ารัฐบาลนี้สั่งจริงก็ไม่ว่ากันถือเป็นนโยบายหารายได้ แต่ถ้าไม่ใช่นโยบายแล้วปล่อยให้หลายคนต้องเข้าใจผิด คงไม่เป็นเรื่องดีต่อรัฐบาลนี้แน่นอน วันนี้เราต้องยอมรับในความขัดแย้งของคนในสังคม ยากที่จะแก้ไขได้ภายในเวลาอันสั้น แต่ก็หวังว่าไม่ควรมีเรื่องใดๆที่ก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นของความไม่เข้าใจของคนในสังคม ทุกวันนี้

     ความจริงวันนี้ คนรู้ปัญหาของสังคม ไม่น่าห่วง ไม่ต้องบอก ไม่ต้องอธิบาย ไม่ต้องทำความเข้าใจใดๆ คนเหล่านี้ เข้าใจได้ คนไม่รู้ ไม่เข้าใจอะไรเลย ก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะคนเหล่านี้พอที่จะบอกกล่าว เล่าอธิบายให้เข้าใจได้ แต่คนที่รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง หรือรู้ไม่จริง แต่อวดรู้ คนเหล่านี้คือที่มาของปัญหาในสังคม คนพวกนี้ไม่รู้ แล้วยังไม่ฟังใคร ใครอธิบายก็ไม่ฟัง ไม่ยอมรับ หรือไม่ก็พอรู้อยู่บ้าง แต่ก็รู้มาไม่จริง สำคัญตนว่ารู้จริง สำคัญตนว่ารู้มากและรู้อย่างเข้าใจ แล้วนำไปขยายความ นี่คือที่มาของปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข รัฐบาลประชาธิปัตย์ สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บภาษีชาวบ้านที่เลี้ยงวัวโดยเฉพาะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่นครสวรรค์ จังหวัดที่คนทั่วไปไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้สักเท่าไร ทำให้ชาวบ้านที่มีวัวเลี้ยงไว้ กลุ่มคนที่สังคมจัดให้เป็นพวกคนระดับรากหญ้า ต่างพูดกันต่อๆว่า รัฐบาลนี้เก็บภาษีกับคนเลี้ยงวัว เป็นปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามไปโดยไม่สนใจแก้ปัญหาทำความเข้าใจในข้อเท็จจริง ให้ชาวบ้านทั่วไป โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์...ชาวบ้านจะเลี้ยงวัวต้องขออนุญาต อบต. ถ้าไม่มีใครสนใจแก้ไขปัญหา ไม่ทำความเข้าใจกันให้ดี คนที่ได้รับฟัง ข้อมูลด้านเดียว ฟังแล้วมันเสียวหัวใจยังไงพิกล ...

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ