OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ที่เทศบาลเมืองตาคลี ไม่มีชื่อในเขตเทศบาลไม่ให้การช่วยเหลือ

     ผู้บริหาร อปท. ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. เข้าใจผิดหรือคิดไปเองว่า อำนาจบริหาร สั่งการงานทุกอย่างเป็นอำนาจของนายก ทั้งหมด จะด้วยไม่รู้ เข้าใจผิด หรืออย่างไร จึงทำให้ผู้บริหาร อปท.หลายที่มีปัญหาในการบริหารจัดงานซึ่งหลายเรื่องขัดต่อระเบียบข้อกฎหมาย อปท.บางแห่งผู้บริหารไม่รู้ ไม่ทราบ เมื่อรู้ เมื่อทราบแล้วไม่ทำต่อ ผิดเท่าที่ผิด ก็เป็นบุญของประชาชนคนในพื้นที่ แต่บางรายร้ายเหลือ รู้ว่าผิดก็ยังทำต่อ ด้วยเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจเข้ามาบริหารเพราะชาวบ้านเลือก ชาวบ้านที่ไหนเจอผู้บริหารอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขนอกจากปล่อยไปตามเวรตามกรรม ซ้ำร้ายฝ่ายสภาฯ ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ตอนเรื่องตั้งเข้ามาฝ่ายสภาฯ (บางคน) ไม่ออกเงินช่วยเลือกตั้ง จึงไม่อาจคัดค้านได้ อีกทั้งบางที่ฝ่ายสภาเป็นพวกเดียวกับนายกทั้งหมด และนี่คงเป็นที่มาของคำว่า “กินเป็นทีม” ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจกันอย่างจริงจังเสียที รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทน ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

     การเลือกตั้งระดับชาติ ฝ่ายรวบรวมเสียงข้างมากสามารคเข้าไปบริหารประเทศด้วยเสียงมากเกินไป จนไม่อาจให้อีกฝ่ายตรวจสอบตามระบอบได้ก็หาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา ลองไปดูสภาท้องถิ่นในแต่ละแห่งว่าฝ่ายบริหารเข้าไปเท่าไร ในส่วนของ อบจ.นั้นพอมีที่ว่างให้ฝ่ายตรวจสอบทำงานได้ ส่วนเทศบาล และ อบต.มีไม่มากนักสำหรับพื้นที่ของฝ่ายตรวจสอบ บางแห่งฝ่ายบริหารเข้ายกทีม การบริหารของผู้บริหารไม่เคยมีปัญหา เล็ดลอดออกมาให้ชาวบ้านรู้ เพราะฝ่ายบริหาร กับฝ่ายสภาฯ ทีมเดียวกัน กินกันเป็นทีม แบ่งกันไปตามตำแหน่งหน้าที่ ไม่เห็นมีใครออกมาว่าเป็นเผด็จการสภาท้องถิ่น ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าใจในการเลือกตั้งให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้พบว่าก่อนเลือกตั้งผู้สมัครนายกแต่ละคนจะหาเสียงบอกชาวบ้านว่าให้เลือกยกทีมจะทำงานได้ง่ายไม่มีฝ่ายค้านในสภาฯ นายกสามารคช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีจะได้ไม่มีใครขวาง ด้วยการยกตัวอย่างบางพื้นที่ ที่มีเสียงปริ่มน้ำ ทำงานไม่ได้ จะทำอะไรอีกฝ่ายก็คัดค้านไปหมด ชาวบ้านไม่รู้หรอกที่เขาคัดค้านมันเป็นโครงการที่มีการทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีช่องทางให้ทุจริตได้ง่าย ลองทำโครงการดีๆและมีประโยชน์ดูซิว่ามีฝ่ายไหนกล้าคัดค้าน

     ถ้าจะมีหน่วยงานไหน องค์กรใด คิดโครงการรณรงค์ในการเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ความรู้ทั้งผู้สมัครและประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าใจถึงการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลัง ใครลองทำดูจะรู้ว่าทำได้ยาก ปัญหาที่ทำได้ไม่ง่ายไม่ใช่มาจากประชาชนแต่เป็นปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือ หาผู้สนับสนุนไม่ได้เพราะไม่ใช่ผลงาน ต้องคิดเองทำเอง ที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากทำ ถ้าใครคิดแนวทางที่แปลกแหวกแนวที่เคยทำมาก็หาว่ายากดัง ปัญหาการทุจริต ของ อปท.แต่ละที่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะต่างฝ่ายยังไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตัวเอง ทั้งประชาชนผู้มีหน้าที่เลือกตั้งและทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารองค์กร

     ที่ เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ไม่รู้ว่านางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรี ไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ หรือว่าเข้าใจดีแล้ว แต่ขาดการอบรมให้ความรู้ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล หรืออย่างไร ถึงปล่อยให้มีคำถามคาใจพี่น้องประชาชนคนตาคลีว่าเทศบาลเมืองตาคลีเขามีนโยบายเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้และอื่นๆ กำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไร ถ้ากำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างที่ข้าราชการลูกน้องนายกเพลินพิศ ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประสพภัยจากเหตุฝนตกหนัก ลมแรงทำให้บ้านห้องแถว ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ได้รับความเสียหายหลังคาและโครงสร้างชั้นบนพัง ด้วยเงื่อนไขเทศบาลช่วยได้เฉพาะคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น ถ้านายกเพลินพิศ ฯ ให้นโยบายหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติไว้อย่างนี้ ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ และข้อกล่าวที่ว่านายกเพลินพิศฯ ช่วยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นเป็นเรื่องจริง

     เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เวลาเย็นที่อำเภอตาคลี โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตาคลี มีฝนตกหนัก ลมแรงมาก ทำให้บ้านของ น.ส.ศิริพร สินอิ่ม เป็นห้องแถว 2 ชั้น หลังคาและโครงสร้างชั้นบนพังได้รับความเสียหาย เมื่อวันจันทร์ จึงได้ไปขอรับความช่วยจากทางเทศบาลเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกเทศมนตรีไปดูมาแล้ว ดีใจที่ฝ่ายบริหารเทศบาลให้ความสนใจในความเป็นอยู่ของประชาชน แต่เมื่อยื่นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ความดีใจที่ได้พบสักครู่ที่ผ่านมาก็หายไปเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้เสียหาย ทะเบียนบ้านไม่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาล ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เทศบาลจะให้การช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่บอกตามระเบียบแล้วเทศบาลช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น

     เรื่องนี้ต้องถามนายกเพลินพิศ ศรีภพ ให้ตอบเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐาน กับผู้ประสพภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันหน้าว่าเทศบาลเมืองตาคลี ให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลจริงหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดคิดไปเอง จึงแจ้งให้ผู้ได้ความเสียหายทราบไปอย่างนั้น แต่ถ้าเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องจริง “ข้อกล่าวหานายกเพลินพิศ ดูแลคนในเขตเทศบาล ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นพิเศษ เป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาว่ากัน” เห็นได้จากการพา อสม.เทศบาลตาคลีไปดูงานแถบทางภาคเหนือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ดูแลกันเป็นพิเศษสร้างความประทับใจให้กับ อสม.เทศบาลเมืองตาคลี เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิ.ย.2552 ลูกทีมนายกเพลินพิศ นอนมาคงไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ