OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

กรมที่ดินชี้แจงจะดำเนินการให้.. แต่ไม่ทำ

     ซื้อ “บ้านเลี่ยงจัดสรร” ระวังถนนหน้าบ้านธนาคารยึดขายทอดตลาด “มหาวชิ14318” บ่นไปเมื่อ 28 พ.ค.2552 อธิบดีกรมที่ดินได้ยิน ด้วยความเห็นใจชาวบ้านที่ถูกหลอกขายบ้านในที่ดินตาบอด มีทางออกถนนแต่กรรมสิทธิ์ถนนเป็นของคนอื่น หรืออย่างไรไม่ทราบได้ สั่งการให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง

     ต่อมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เลขานุการกรม ได้มีหนังสือจากกรมที่ดิน ที่ มท 0501.4/17714 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2552 แจ้งให้ทราบว่า กรณีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 คอลัมน์เสียงบ่น ปนเสียงด่า เผยแพร่บทความสรุปได้ว่า ถนนภายในหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์ ถนนสุขาภิบาล 3 ซอยธรากร 6 แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ชำรุดหาคนซ่อมบำรุงไม่ได้ จึงได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตมีนบุรี จากการตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฏว่า ถนนภายในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนสาธารณะ แต่เป็นที่เอกชนมีโฉนดที่ดินรวม 3 แปลง และปัจจุบันติดจำนองกับบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธรากร จำกัด ชาวบ้านจึงรู้ว่าถูกหลอกขายบ้านในที่ดินตาบอด ไม่มีทางออกถนน และเมื่อตรวจสอบระวางแผนที่ปรากฏว่า โฉนดที่ดินทั้ง 3 แปลง ถูกแบ่งเป็นแปลงแยกไป 9 แปลง11 แปลง จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าไปตรวจสอบแก้ไข หรือจะมีบัญชาให้อธิบดีกรมที่ดินเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไปนั้น

     กรมที่ดิน ขอเรียนชี้แจงว่า กรมที่ดิน ได้ส่งข่าวดังกล่าวไปให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ถนนที่ตกเป็นข่าว เป็นที่ดินมีโฉนดที่ดิน รวม 3 แปลง โดยที่ดินทั้ง 3 แปลง ติดภาระจำนองกับ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธรากร จำกัด ยังมิได้มีการยึดหรืออายัดแต่อย่างใด ซึ่ง สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อยของที่ดินทั้ง 3 แปลง เป็นลักษณะการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยกันเองตามสัดส่วนที่ตนเป็นเจ้าของ คนละไม่เกิน 10 แปลง ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลทีสามารคยื่นคำขอดำเนินได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า เจ้าของที่ดินได้ดำเนินการเข้าข่ายเป็นการหลบเลี่ยงการจัดสรร และ ไม่ได้ยกที่ดินในส่วนที่เป็นถนนให้เป็นทางสาธารณะ และ ติดภาระจำนองอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนในภายภาคหน้า จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินให้ความช่วยเหลือต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน หากได้รับการแจ้งผลการดำเนินการจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                             นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
                                                    เลขานุการกรม


     เมื่อชาวหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์ ได้ทราบความหนังสือชี้แจง จากกรมที่ดิน ทุกคนต่างรอคอยด้วยความหวังว่าปัญหานี้แก้ไขได้ นับจากวันที่ 24 มิ.ย. 2552 จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 60 วัน ไม่คืบหน้า มีแต่เจ้าหน้าที่จาก สนง.ที่ดินกรุงเทพฯ สาขามีนบุรี เข้ามาต่อว่าชาวบ้านถามหาคนให้ข้อมูลจนเป็นข่าว หลังจากที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐออกวางจำหน่ายไปได้ 2 วัน ทำให้ชาวหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์ ไม่เชื่อว่ากรมที่ดินจะลงมาแก้ปัญหานี้ด้วยความจริงใจ จึงพากันไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี กล่าวหา สำนักงานที่ดินเขตมีนบุรี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธรากร จำกัด ในฐานะนิติบุคคล และกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม ในฐานะส่วนตัว นางชุติมา ขุนเจริญ นายวิเชียร ฉิมชุมศิลป์ นายดำรงค์ มาลากาญจน์ และว่าที่ ร.ต.สิโรน์ บัวใหญ่ ซึ่งได้ร่วมกันฉ้อโกงที่ดินส่วนที่เป็นถนนในโครงการหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์

     และนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก เรื่อง ซื้อ “บ้านเลี่ยงจัดสรร” ระวังถนนหน้าบ้านธนาคารยึดขายทอดตลาด ว่ากันชัดๆเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจ รู้ว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์ ดำเนินการเข้าข่ายเป็นการหลบเลี่ยงการจัดสรร และ ไม่ได้ยกที่ดินในส่วนที่เป็นถนนให้เป็นทางสาธารณะ ยังดำเนินการกันไปได้ปล่อยให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนก็ไม่เร่งรีบเข้าดำเนินการแก้ไข

     คราวนี้ไม่ขอร้องท่าน ชวรัตน์ ชาญวีระกูล รมว.มหาดไทย แล้วเพราะคราวก่อนท่านไม่ได้สนใจตรวจสอบแก้ไขหรือสั่งการใดๆ มีแต่อธิบดีกรมที่ดิน ที่สนใจสั่งการให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ผลการดำเนินการยังไม่เป็นไปตามที่ชาวบ้านต้องการ ฝากอธิบดีกรมที่ดิน อีกที เรื่องนี้ไม่ยากถ้าอยากทำ ขอให้ไปศึกษาข้อกฎหมายดูว่า “กรณีนี้ สภาพเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดิน จะนำไปจดทะเบียนจำนอง และผู้รับจำนอง จะทำได้หรือไม่” คำตอบเดียวแก้ปัญหาทุกอย่างได้ ถ้าอธิบดีใส่ใจ ไม่ต้องถึงกับให้ชาวบ้านไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ สนง.ที่ดินเขตมีนบุรี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธรากร จำกัด และกรรมการผู้จัดการ นางชุติมา ขุนเจริญ นายวิเชียร ฉิมชุมศิลป์ นายดำรงค์ มาลากาญจน์ และว่าที่ ร.ต.สิโรน์ บัวใหญ่ ร่วมกันฉ้อโกงที่ดินส่วนที่เป็นถนนในโครงการหมู่บ้าน มัทนียาวิลล์ ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ