OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

วิกฤติน้ำท่วม ภัยหนาวเข้าโครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์

     โครงการไทยเข้มแข็ง แผนกู้วิกฤติเศรษฐกิจชาติครั้งประวัติศาสตร์ เน้นโปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้ รัฐบาลกำหนดเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มการลงทุนของภาครัฐมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนของภาครัฐ วาดฝันไว้สวยหรูดูดีมีตำแหน่งงานใหม่ในเวลา 3 ปี ซึ่งสามารครองรับผู้ตกงานในปี 2552 ได้เกือบ2 ล้านคน

     การกระจายการลงทุนในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและชนบท เพื่อสร้างความมั่นคงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ปรับปรุงสาธารณะขั้นพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสามารคในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งรัดสร้างศักยภาพหารายได้จากการท่องเที่ยว สร้างรายได้จากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ทันสมัย ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข การสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล

     โครงการไทยเข้มแข็ง ไทยจะเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้จริงหรือเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ และเชื่อว่าคำตอบสุดท้ายที่ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการไทยเข้มแข็ง การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครั้งประวัติศาสตร์ของชาติ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของคนไทยอีกเรื่องราวหนึ่ง และเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะแพ้เขมร และลาวในเรื่องเศรษฐกิจอย่างชิ้นเชิง จะให้รอความสำเร็จของโครงการได้อย่างไรในเมื่อทุกโครงการของรัฐมีแต่พวกจ้องหาผลประโยชน์ โครงการชุมชนพอเพียงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และที่พบเห็นกันใหม่ๆ สดๆโครงการถนนไร้ฝุ่นของกระทรวงคมนาคมเป็นโครงการที่ต้องจับตาดูกันต่อไป

     กระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบลงทุนในรอบแรกจำนวน 39,900 ล้านบาทในจำนวนเงินนี้มีถึง 14,821 ล้านบาทใช้เพื่อโครงการถนนไร้ฝุ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบทางหลวงชนบททั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งส่งสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาชีวิตของประชาชนในชนบท ก็เป็นคำถามอีกว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า คนชนบทได้รับประโยชน์ตามที่ว่าไว้จริงหรือ แล้วที่ว่าโครงการไทยเข้มแข็ง เน้นโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้จริงหรือ อีกหลายคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ ที่ว่าประชาชนตรวจสอบได้จะให้ตรวจสอบอย่างไร สอบถามได้ที่ไหน แล้วใครเป็นคนตอบคำถามเหล่านั้น

     ถ้าตรวจสอบได้จริง “มหาวชิ14318” ขอเป็นตัวแทนคนชนบทถามเฉพาะโครงการถนนไร้ฝุ่น จำเป็นมากนักหรือถนนหลายสายในชนบทมีสภาพดีมากขับรถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเห็นตำรวจทางหลวงตรวจจับความเร็วเป็นประจำ ในวันนี้มีโครงการไทยเข้มแข็งปรับปรุงถนนลาดยางใหม่ให้ถนนหนาขึ้น ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงามแบ่งงบประมาณจาก 14,821 ล้านบาทมาเท่าไรถึงได้ทำร้ายจิตใจคนไทยได้ถึงขนาดนี้ ด้วยการซื้อต้นไม้ต้นเล็ก ต้นใหญ่นำมาปลูกไว้บนเกาะกลางถนน ที่เร่งทำกันหามรุ่งหามค่ำ ผ่านไปมานึกเวทนาตัวเองขึ้นมาอย่างจับใจเกิดมาเป็นคนไทย ยุคนี้สมัยนี้ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้ ไม่เชื่อลองมี คนไทยคนไหนกล้าไปตรวจสอบ “เสือก” คือคำตอบที่ได้รับ

     วันนี้ที่ภาคใต้หลายจังหวัดน้ำท่วม โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล และพัทลุง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานหลายจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว ที่ลำปาง ชัยภูมิมีคนตายจากอากาศหนาว ปัญหาเหล่านี้มีทุกปีและเชื่อว่าหนักขึ้นเรื่อยๆ เอาเงินโครงการถนนไร้ฝุ่นเฉพาะสายที่มีสภาพดีมากๆยังไม่สมควรปรับปรุงในเวลานี้ และเงินพัฒนาเกาะกลางถนนมาทำ “โครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์” ดีกว่าไหม

     ที่ภาคใต้น้ำท่วมหนัก ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส นำเยาวชนคนหนุ่มสาวภาคเหนือ ภาคอีสานที่ไม่เกิดปัญหาภัยหนาว เข้าโครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์ ลงไปช่วยซับน้ำตาชาวใต้ที่มีความทุกข์จากภัยพิบัติน้ำท่วม ด้วยการช่วยเหลือแจกสิ่งของ ดูแลช่วยเหลือ เด็กคนชราที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างลำบาก สร้างความรักความผูกพันเพื่อนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

     ภาคเหนือภาคอีสานที่จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาวนำเยาวชนคนหนุ่มสาวภาคใต้ในจังหวัดที่ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม เข้าโครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์ ร่วมแจกผ้าห่ม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ดูแลกันยามเดือดร้อน ด้วยเงินงบประมาณจากรัฐบาล สร้างสานสัมพันธ์คนไทยช่วยเหลือกันให้เห็นเป็นรูปธรรม รัฐขอความร่วมมือจากสื่อเอกชนโดยสื่อของรัฐเป็นต้นแบบในการเสนอข่าวถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่คนไทยรักกัน ช่วยเหลือกันให้เห็นการช่วยเหลือเมื่อเวลาเดือดร้อนน่าจะดีกว่าโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง กรณีการร้องเพลงชาติ ในเวลา 18.00 น. ที่ต้องเกณฑ์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาร่วมร้องเพลงชาติ ที่ผ่านมาหลายจังหวัดเท่าที่ทราบต้องเซ็นชื่อทั้งไปและกลับ แล้วอย่างนี้จะเป็นการสามัคคีไทยเข้มแข็งได้อย่างไร

     ลองโครงการใหม่ “โครงการไทยช่วยไทยในทุกสถานการณ์ “ เอาวิกฤติปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้ และปัญหาภัยหนาวที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน มาเป็นโอกาสในการสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ และปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นปัญหาไม่ยากอีกต่อไป...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ