OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

เจ้าหน้าที่ขนส่งทุจริตหรือเล่มทะเบียนปลอม

     ซื้อรถตามเต็นท์รถมือสองเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งต้องดูเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซีว่าถูกต้องตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนหรือไม่ หรือถ้าจะให้ปลอดภัยต้องนำไปตรวจสภาพรถและโอนทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจะได้ไม่ต้องมีปัญหาให้แก้ไขในภายหลัง กรมการขนส่งทางบก กำหนดการโอนทะเบียนรถ หรือเปลี่ยนเจ้าของรถ ต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อขอนำรถเข้าตรวจสภาพ และประเมินราคา เมื่อผลผ่านการตรวจสภาพรถ ฝ่ายทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ ชำระค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่นๆ ตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2552

     ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ปัญหาการหลอกลวง ฉ้อโกงจากการขายรถเกิดขึ้นยาก เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การโอนรถให้ผู้ซื้อโดยไม่นำรถเข้าตรวจสภาพ และประเมินราคา ก็เกิดปัญหาตามมามากมาย ถ้าปัญหานั้นเกิดกับคนที่พอมีปัญญาแก้ปัญหาได้ความเสียหายก็พอบรรเทาไปได้บ้าง แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาผลตามมาจะเป็นอย่างไร รถใช้ประโยชน์ไม่ได้ การขาดประโยชน์จากการใช้รถสำหรับคนที่ซื้อรถตามเต็นท์รถมือสองคงใช้เวลานานพอดูที่จะหาซื้อรถคันใหม่ แล้วถ้าทนฝืนใช้รถคันที่ซื้อมาแล้วมีปัญหาในทางแพ่งหรือทางอาญา ผลที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ถึงหมดอนาคตหมดหนทางแก้ปัญหา เกิดปัญหาครอบครัวตามมา เวรกรรมที่ไม่ได้ก่อใครจะรับผิดชอบ

     นายดุสิต แก่นมุณี อยู่บ้านเลขที่ 52 ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้ซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ฌก 2681 กรุงเทพมหานคร จากเต็นท์รถยนต์มือสอง โดยมีนายวิชัย เขียวแก้ว อยู่ที่ 11/93 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เป็นผู้ขายคนจัดหา ซึ่งรถคันดังกล่าวมีนายอำนาจ กุลบุตร เป็นเจ้าของมีหลักฐานการโอนลอยไว้ให้เรียบร้อย เมื่อตกลงซื้อขายจ่ายเงินเรียบร้อย ผู้ขายได้โอนย้ายปลายทางไปจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2552 ต่อมานายดุสิตฯ ได้นำรถยนต์ไปทำการโอนรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้าตรวจสภาพ โอนรถเป็นของตน

     ช่างตรวจสภาพรถ ประจำสนง.ขนส่งจังหวัดสงขา แจ้งว่า รถยนต์คันดังกล่าวตรวจสภาพไม่ผ่านเนื่องจากเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน และที่สำคัญเครื่องยนต์รถคันนี้มีการตอกเลขทะเบียนปลอม ปัญหาของนายดุสิตฯ ตามมามากมาย รถซื้อมาโอนไม่ได้ ไม่กล้าใช้งานเนื่องจากทราบว่าเลขเครื่องยนต์ที่ปรากฏอยู่นั้นมีการตอกเลขปลอม ซึ่งนายดุสิตฯ และคนอื่นๆที่ไม่มีความชำนาญจะดูไม่ออกว่าเครื่องยนต์ตอกเลขปลอมหรือไม่ จึงติดต่อนายวิชัยฯขอเงินคืนและคืนรถยนต์ให้แต่นายวิชัยฯ ไม่สามารคคืนเงินให้ได้ทันทีจึงพากันไปลงประจำวันไว้ที่ สน.มีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ โดยนายวิชัยฯขอเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนายดุสิตฯติดต่อนายวิชัยฯ ไม่ได้เลย

     จากการดูใบคู่มือจดทะเบียนหน้า 4 แจ้งจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2540 เลขทะเบียน ฌก 2681 กรุงเทพมหานคร มีนายอรรณพ วัชรเสถียร เป็นเจ้าของลำดับที่ 3 ปรากฏไว้ที่หน้าที่ 5 วันครอบครองรถ 8 เม.ย.2551 มีนางสุจิภรณ์ มิตรบำรุง และนางสิริกร จงสมจิต เป็นเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน รายการจดทะเบียนหน้าที่ 6 เหมือนกับรายการหน้าที่ 4 แต่มีนายอำนาจ กุลบุตร เป็นเจ้าของครอบครองรถเมื่อ 25 พ.ค.2552 มีนางสาวผกามาศ ปั้นเหน่ง และนายรุ่ง ตาละอุปละ เป็นเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียน

     เมื่อไปดูหน้า 18 รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ 8 เม.ย.51 รายการบันทึก แจ้งใช้รถเมื่อวันที่ 8 เม.ย.2551 (ทะเบียนระงับ) เคยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ 11 ก.พ.2540 เดิมทะเบียน 2ณ 7328 มีนางสาววราภรณ์ อินทวารี และนางสิริกร จงสมจิต เป็นผู้บันทึกและนายทะเบียน ต่อมาวันที่ 25 พ.ค.2552 มีการโอนกรรมสิทธิ์จากนายอรรณพ วัชรเสถียร มีนางสาวผกามาศ ปั้นเหน่ง และนายรุ่ง ตาละอุปละ เป็นผู้บันทึก และนายทะเบียน เมื่อ18 พ.ย.52 ลำดับสุดท้ายย้ายไปจังหวัดสงขลา มีนายวงศ์ เพชรรักษ์ และนางปทุมมา ธราดล เป็นผู้บันทึกและนายทะเบียน

     จากใบคู่มือจดทะเบียนมีข้อสงสัยมากมายมีคำถามเดียวถึง นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ว่าเมื่อวันที่ 8 เม.ย.51 เมื่อมีการแจ้งใช้รถเนื่องจากทะเบียนระงับ และการโอนกรรมสิทธิ์จากนายอรรณพ วัชรเสถียร มาเป็นของนายอำนาจ กุลบุตร เมื่อ 25 พ.ค.2552 มีการนำรถคันดังกล่าวเข้ารับการตรวจสภาพตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ถ้านำรถเข้ารับการตรวจ เมื่อเลขเครื่องไม่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนและมีการตอกเลขเครื่องยนต์ตามที่ช่างตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแจ้งมาจริง การจดทะเบียนในวันนั้นผ่านไปได้อย่างไร

     ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ปรากฏชื่อในรายการจดทะเบียนกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมาย ก็เป็นเรื่องของใบคู่มือจดทะเบียนปลอมทั้งเล่ม นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ต้องทำความจริงให้ปรากฏ แล้วดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด ไม่ละเว้นแม้ว่าเป็นลูกน้อง หรือขบวนการปลอมใบคู่มือจดทะเบียน...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ