OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

กู้เงินธนาคาร ผ่อนชำระตามเงื่อนไข สนง.บังคับคดีแพร่นำไปประกาศขายทอดตลาด

     พบเห็นหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่กระทบกับความเดือดร้อนของชาวบ้านคราวใดนึกน้อยใจแทน “มหาวชิ14318” ช่วยอะไรได้ไม่มากนักแต่อยากช่วย บางครั้งพบเหตุซึ่งหน้าหลายครั้งได้เข้าไปต่อว่าเรียกหาความเป็นธรรมเบื้องต้นให้ชาวบ้าน รู้ว่าชาวบ้านคนนั้นกลุ่มนั้นพอใจที่เราได้เข้าไปให้ความแนะนำช่วยเหลือ และทุกครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะแสดงความไม่พอใจใส่เราบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา แม้บางครั้งคิดว่าธุระไม่ใช่ ไม่ใช่หน้าที่ ทำเฉยเสียบ้างคงดีจะได้ไม่เดือดร้อนตามมาภายหลัง เมื่อคิดถึงตนเองในอดีตที่ผ่านมาเจอปัญหากับตัวเองและครอบครัว ถึงแม้วันนั้นไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเราเพราะไม่ใช่ธุระของเขา แต่เรากลับคิดว่าวันนี้ถ้าพบเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรม เราจะไม่ปล่อยให้ชาวบ้านคนนั้นหรือกลุ่มนั้นต้องต่อสู้กันตามลำพัง อย่างน้อยที่สุดที่ทำได้ การนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ ด้วยเราเชื่อมั่นว่ายังมีคนดีในสังคมไทยอีกมากที่อยากทำความดี ดูแลสังคม ด้วยสำนึกเกิดมาเพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด ที่ผ่านมาเราทำแล้ว และจะทำต่อไป

     ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันการรวมตัวของข้าราชการเกษียณที่ประสพความสำเร็จในราชการ และ ข้าราชการที่โดนระบบราชการสำเร็จในหน้าที่ราชการ นักกฎหมาย นักปกครอง สื่อมวลชน และกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมตัวกันก่อตั้งองค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (องค์กร สกช.) เน้นช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มเหงรังแก และการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

     “มหาวชิ14318” ได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ต้องเดินทางไปในต่างจังหวัด ด้วยความเป็นสื่อมวลชน คนที่พบเห็นมักจะขอความช่วยเหลือที่ตนเอง ครอบครัวและกลุ่มชาวบ้านทั่วไป ที่ผ่านมาไม่พ้นเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบราชการ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อชาวบ้านอย่างไม่เป็นธรรม 2-3 มาตรฐาน ซึ่งหลายเรื่องเกิดจากการเข้าใจผิด เข้าใจไม่ตรงกันเรื่องเหล่านั้นแก้ไขได้ไม่ยาก แต่บางเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่น่าจะทำกันได้ก็ทำกัน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใครครั้นจะไปพึ่งทนายความ นักกฎหมายเอกชน คนส่วนใหญ่คิดว่าต้องเสียเงินทุกทีจึงไม่อยากไป ส่วนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำในทางกฎหมายแก่ประชาชน คนทั่วไปไม่รู้จัก และหน่วยงานนั้นก็ไม่คิดจะประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก หรือกลัวว่ามีคนรู้จักมาก งานก็จะมากตามหรืออย่างไร ชาวบ้านมีปัญหาในทางกฎหมายครั้งใดก็แก้กันไป ตามยถากรรม บางคนไม่รู้จะพึ่งใครถึงกับบนบานขอให้เทวดาช่วยก็มี

     อย่างกรณี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลย ตามคดีแพ่งศาลจังหวัดแพร่ หมายเลขแดงที่ 887/2546 เมื่อดูตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี พบว่าในวันที่ 30 มี.ค. 2553 เป็นการประกาศขายครั้งที่ 9 วันที่ 20 เม.ย. 2553 วันที่ 4 พ.ค.2553 วันที่ 18 พ.ค. 2553 เป็นการประกาศขายครั้งที่ 10,11,12 ตามลำดับ

     นายพิเชษฐ์ วงศ์ลาภพานิช จำเลยในคดีบอกว่า ได้นำบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 51.4 ตารางวา โฉนดเลขที่ 53434 เลขที่ดิน 1148 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ และบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 44.8 ตารางวา โฉนดเลขที่ 42839 เลขที่ดิน 780 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ไปจำนองเป็นประกันกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ เมื่อหลายปีก่อน ยอมรับว่าการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ผ่านมามีปัญหาไม่ตรงตามสัญญาจริง ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2549 โดยเริ่มผ่อนชำระทันทีตามเงื่อนไขการชำระ จากผลการผ่อนชำระจนถึงวันนี้มีค้างชำระบ้าง แต่เมื่อไปชำระครั้งต่อไปก็ได้ชำระดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามที่ทางธนาคารกำหนด 2 งวดสุดท้ายที่ได้ชำระ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2552 และวันที่ 30 ต.ค.2552 ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 37778 เลขที่ 1888869 และ ใบเสร็จเล่มที่ 37780 เลขที่ 1888971 จำนวนเงินที่จ่ายตามเงื่อนไขการชำระ

     นายพิเชษฐ์ฯ เป็นหนี้ธนาคาร ไม่ชำระเงินกู้ตามสัญญา ธนาคารฟ้องบังคับคดี นำทรัพย์สินจำนองค้ำประกันขายทอดตลาด เป็นเรื่องปกติ แต่นายพิเชษฐ์ฯ ลูกหนี้ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ได้ชำระตามเงือนไข แม้ไม่ตรงตามข้อตกลงบ้างก็จ่ายเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารกำหนด จากประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ประกาศขายทอดตลาด ที่นำไปปิดประกาศไว้ที่ตั้งทรัพย์ โดยประกาศขายในวันที่ 20 ม.ค.2552 วันที่ 3 ก.พ.2552 วันที่ 17 ก.พ.2552 และวันที่ 3 มี.ค.2552 เป็นการประกาศขายครั้งที่ 5,6,7และ8 ตามลำดับ แต่เจ้าของทรัพย์ไม่ทราบมีการผ่อนชำระตลอดมา ส่วนธนาคารก็ยังรับเงินและออกใบเสร็จให้ จนล่าสุดนายพิเชษฐ์ฯ ได้รับประกาศขายทอดตลาดฯ ที่กำหนดการขายไว้ในวันที่ 30 มี.ค.2553 เป็นการขายครั้งที่ 9 จึงไปสอบทางธนาคาร เจ้าหน้าที่บอกเป็นเรื่องจริงและได้แจ้งให้หยุดการผ่อนชำระไปก่อน

     เป็นเรื่องแปลกแต่จริงอีกเรื่องหนึ่ง กู้เงินธนาคาร ผ่อนชำระตามเงื่อนไข หลักทรัพย์ถูกนำไปประกาศขายทอดตลาด เรื่องนี้ถ้าเป็นการผิดพลาดจะโทษใคร ธนาคารผิดหรือไม่เมื่อลูกหนี้ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขแต่กลับนำทรัพย์ไปให้สำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด ส่วนสำนักงานบังคับคดีไม่น่าจะมีความผิดเพราะการประกาศขายทอดตลาดเป็นการประกาศตามที่เจ้าหนี้แจ้ง แต่ถ้าระเบียบข้อกฎหมายกำหนดไว้ในการรับแจ้งให้ขายทอดตลาดว่าไว้อย่างไร และเจ้าหนี้หรือธนาคารไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีความผิดได้เช่นกัน...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ