OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพรถทุจริตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคิดอย่างไร

     เจ้าหน้าที่ขนส่งทุจริตหรือเล่มทะเบียนปลอม “มหาวชิ14318” บ่นไป รู้โดยทั่วกันถึงแม้ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน กลุ่มหลอกขายรถยนต์มือสองกลุ่มนี้ก็ยังดีที่พวกมันหนีไป อย่างน้อยช่วงในเร็ววันนี้คงยังไม่มีเวลาคิดหลอกใคร คนกลุ่มนี้ใช้วิธีการเช่าสถานที่เต็นท์รถมือสองที่เจ้าของเดิมทำให้เช่า หรือแบ่งให้เช่า หรือขายกิจการ การขายรถมือสองมีทั้งรถถูกต้องและรถปลอมแปลงเอกสาร และที่แสบที่สุดของคนซื้อรถมือสองถ้าต้องถูกหลอกและวิธีการหลอกมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจในการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อถืออย่างสนิทใจ ทำให้การซื้อง่ายขายคล่อง การหลอกขายรถดังกล่าวถ้าผู้ซื้อมีพรรคพวกพอมีบารมีทางสังคมอยู่บ้างการแก้ปัญหาไม่อยากนัก สุดท้ายได้เงินคืนแม้เสียเวลาไปบ้างก็ต้องยอม แต่กลุ่มคนพวกนี้ก็มีวิธีหลอกขายอยู่ต่อไปไม่มีใครเอาผิดเพราะคิดว่าเสียเวลาเปล่าๆ จึงทำให้คนกลุ่มนี้ใช้วิธีนี้หากินได้บ่อยๆ

     เรื่องเดิมนายดุสิต แท่นมณี ซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ฌก 2681 กรุงเทพมหานคร จากเต็นท์รถยนต์มือสอง จากเต้นท์เนตร สุโขทัย ตั้งอยู่ในตลาดรถ KPS (สวนส้ม) แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯโดยมีนายวิชัย เขียวแก้ว อยู่ที่ 11/93 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไปทำการโอนรถตามหลักฐานที่ผู้ขายให้ไว้แต่ไม่สามารคโอนรถคันดังกล่าวได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถแจ้งว่ารถคันดังกล่าวเลขเครื่องยนต์ มีการแก้ไขไม่ตรงกับรายการที่จดทะเบียนไว้ และเลขตัวรถมีลักษณะแก้ไข ทางสำนักงานขนส่งฯ ไม่สามารครับจดทะเบียนโอนให้ได้ จึงได้มาพบผู้ขาย ในเบื้องต้นสามารคตกลงกันได้โดยฝ่ายผู้ขายจะหาเงินมาคืนให้ภายใน 3 วัน จึงได้พากันไปลงบันทึกประจำวันที่ สน.มีนบุรีเพื่อเป็นหลักฐาน ต่อมาเมื่อครบตามกำหนดผู้ขายไม่ได้คืนเงินตามข้อตกลงและได้หนีไป ด้วยการขายกิจการให้กับคนอื่นดำเนินการซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นหรือยังไม่มีใครตรวจสอบ เมื่อติดต่อผู้ขายไม่ได้จึงไปพบนางวัลลภา รัตนไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อตรวจสอบหลักฐานตามใบคู่มือจดทะเบียนว่า เป็นเล่มทะเบียนจริงหรือปลอม ตามหลักฐานที่มีอยู่ทราบเจ้าหน้าได้ตรวจสภาพรถและจดทะเบียนไว้จริงตรงตามเล่มทะเบียน ผอ.วัลลภาฯ รับจะแก้ปัญหาให้ และได้สั่งการให้นายประยุทธ ล่องสุวรรณ หัวหน้างานตรวจสภาพรถ เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

     นายประยุทธ ล่องสุวรรณ ขอตรวจสภาพรถคันดังกล่าวอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ และจากการตรวจสภาพรถกันใหม่โดยการมองด้วยสายตาของนายประยุทธ และช่างของสำนักงานพื้นที่ 4เห็นว่าเลขเครื่องไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจริง แต่นายประยุทธฯ บอกว่าปัญหาเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับเล่มทะเบียนแก้ไขได้ไม่ยากไม่ต้องกังวล ส่วนเลขตัวรถจากการมองด้วยสายตาพบว่าตัวเลขรูปแบบไม่เหมือนกัน และตัวเลขที่แก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะเอียง แต่เพื่อความมั่นใจขอใช้น้ำยาสารเคมีในการตรวจสอบ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ารถคันนี้มีการแก้ไขมาจริง นายประยุทธฯ บอกว่าจะขอกลับไปปรึกษาท่านผอ.วัลลภาฯ ก่อนส่วนจะแก้ปัญหาอย่างไรไว้ค่อยว่ากัน ต่อมานายประยุทธฯ แจ้งว่าจะขอนำรถส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อทราบผลอย่างเป็นทางการ เจรจากันมาอายุความตามความผิดในทางอาญาทำท่าว่าจะสิ้นสุดลง ครั้นจะไปแจ้งความเพื่อไม่ให้อายุความสิ้นสุดลงนายประยุทธฯ ก็ขอเวลาแก้ปัญหา จนผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่สน.มีนบุรี ก่อนอายุความจะสิ้นสุดลงไม่ถึง 1 ชั่วโมง และปัญหาที่ว่าก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้

     การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่านั้นปัญหานี้ถึงแก้ได้ กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา4 (11) พนักงานตรวจสภาพ “หมายความว่า” ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ ตรวจความมั่นคง แข็งแรง ความสะอาด ความเรียบร้อยและความเหมาะสมของสภาพรถที่นำมาใช้ในการขนส่ง ฝ่ายตรวจสภาพมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจรถเอกชน ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การต่ออายุ การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสวัสดิการการขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมให้เป็นไปตามกฎหมาย

     เมื่อสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ไม่ปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดอาจถูกนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ ถ้าผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดโดยทุจริต หรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถไปโดยไม่ตรงตามความจริง ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพนั้นเสียได้ และผู้ใดในการประกอบการงานวิชาชีพใดทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ผู้นั้นอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพรถทุจริตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคิดอย่างไร ทำได้ไม่ยากเพียงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ เฉพาะคน ปัญหาที่เกิดกับนาดุสิตฯ คิดว่าไม่อยาก...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ