OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

โจรในเครื่องแบบสรรพสามิตปล้นประชาชน หรือ จนท.รัฐปฏิบัติโดยสุจริต

     “มหาวชิ14318” ได้รับหนังสือจากคุณปัญจเทพ ปิณฑะบุตร แจ้งเรื่องถูกโจรในเครื่องแบบสรรพสามิตมาปล้นประชาชนโดยมีหัวหน้าโจรในกรมปกป้อง จำนวน 13 หน้าอ่านรายละเอียดและพิจารณาแล้วเห็นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่กระทบกับประชาชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ในหลายๆจังหวัด เห็นว่าน่าจะได้ศึกษาพิจารณาข้อกฎหมายให้เข้าใจดีเสียก่อนในการแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องในลักษณะนี้ ที่ผ่านมาการแสดงความคิดเห็นในแนวทางที่ มหาวชิ14318 ได้แสดงความคิดเห็นในคอลัมน์ เสียงบ่น ปนเสียงด่า ทางกรมสรรพสามิต ชี้แจงมายังเคลือบแคลงใจมีข้อสงสัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เมื่อไม่มีโอกาสได้ถามกันตรงๆกับอธิ บดีกรมสรรพสามิต ปัญหาที่ผ่านมายังหาข้อสรุปไม่ได้ ทำให้หนังสือ จากคุณปัญจเทพฯ ที่ส่งถึง“มหาวชิ14318” ยังต้องใช้เวลาพิจารณาและทำความเข้าใจ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีเหตุเกิดกระทบกับประชาชนคนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในการละเมิดต่อไป

     ต้องขอโทษคุณปัญจเทพฯ ที่ทำให้รอนานจนต้องโทรศัพท์มาหา มหาวชิ14318 เป็นการส่วนตัว คุณปัญจเทพฯ บอกว่า ได้ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ มาเป็นเวลานานและได้อ่านคอลัมน์ เสียงบ่น ปนเสียงด่า เป็นประจำ อยากให้นำเรื่องราวของผมนำลงตีแผ่ให้ประชาชนทั่วไป และผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองนี้ได้รับรู้ถึงความเลว ความชั่วของคนบางคนในกรมสรรพสามิต ที่ยังเป็นเหลือบมาคอยสูบเลือดสูบเนื้อของประชาชน และขอให้คอลัมน์ เสียงบ่น ปนเสียงด่า อยู่เป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไป มหาวชิ14318 ขอขอบคุณ คุณปัญจเทพฯ ที่อ่านสยามรัฐ เป็นประจำและยังให้กำลังใจ มหาวชิ14318 ในการร่วมกันรังสรรค์สังคมต่อไป

     แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณปัญจเทพฯ มีรายละเอียด 13 หน้า ไม่สามารคนำมาลงได้ทั้งหมดขอสรุปในรายละเอียดได้ความว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.49 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี จำนวน 4 นาย ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีโดยไม่มีหมายค้นจากศาลแต่อย่างใด ตรวจสอบแอร์ที่ติดตั้งไว้ว่าได้เสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ โดยแจ้งให้ผู้ดูแลบ้านทราบว่าแอร์ที่ติดตั้งไว้ภายในบ้านไม่มีสติกเกอร์สรรพสามิตติดไว้ เท่ากับว่าแอร์พวกนี้ไม่เสียภาษีสรรพสามิต จึงถือเป็นความผิดต้องเสียค่าปรับ 3 หมื่นบาทเมื่อไม่มีให้ ลดได้ 6,000 บาทขาดตัว เมื่อคุณปัญจเทพฯ ไม่จ่ายตามความอยากได้ของสรรพสามิต ความผิดอยู่ที่นายปัญจเทพฯ ที่ซื้อแอร์มาติดตั้งโดยไม่มีสติกเกอร์สรรพสามิต เมื่อมีความผิดปัญหาก็เกิด สรรพสามิตกลุ่มนี้ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ไทรโยค ในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้ามิได้เสียภาษี พนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา แต่อัยการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายปัญจเทพฯ เพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง

     ส่วนนายปัญจเทพฯ ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2551 สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือที่ ปช.0014/4261 แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติให้ส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิต ดำเนินการทางวินัย และสถานีตำรวจภูธรไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลานี้คดีดังกล่าวยังรอพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค พิจารณาว่าเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา ที่เป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั้ง 4 รายหรือไม่ คุณปัญจเทพฯ บอกว่าเรื่องราวของตนช่างเหมือนกันทุกอย่างกับเรื่องราวของนายบัญชา สัทโธ ที่ จ.สงขลา ทั้งเรื่องของการเข้าตรวจค้น โดยไม่มีหมายค้นจากศาลแต่อย่างใด เมื่อมีหนังสือร้องทุกข์ไปยังยังหน่วยงานของรัฐกลับได้รับคำตอบว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกรม ให้ทำหน้าที่แนะนำร้านค้าและผู้ประกอบการ สืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิด คุณปัญจเทพฯ บอกว่าอยากให้เรื่องของตนกับนายบัญชา สัทโธ ที่เกิดขึ้น ได้เป็นแบบอย่างของประชาชนที่โดนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติอย่างไม่ใช่คนมาเป็นจุดเริ่มในการรวมตัวกันร่วมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงขอให้ผู้ที่อ่านสยามรัฐ ได้แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองในลักษณะดังกล่าวมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อหาที่พึ่งในความยุติธรรมต่อไป

     เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดกับคุณปัญจเทพ ปิณฑะบุตร จำนวน 13 หน้า และเรื่องราวของนายบัญชา สัทโธ ที่เกิดขึ้น มหาวชิ14318 ได้ส่งให้ทางองค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (องค์กร สกช.) ได้นำลงในเว็บไซด์ขององค์กร สกช. คุณปัญจเทพ ฯ และประชาชนทั่วไปเข้าดูได้ที่ www.olp-ngo.org และร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียกร้องหาความยุติธรรม มหาวชิ14318 และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขอเป็นสื่อกลางในการประสานความคิด ความต้องการที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติต่อไป ส่วนอธิบดีกรมสรรพสามิต ไม่ใช่มีหน้าที่เซ็นหนังสือจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ตามที่ลูกน้องเสนอมาเพื่อ “โปรดลงนาม” ตามหนังสือที่กรมสรรพสามิตแจ้งมาถึงผู้ร้องแต่ลูกน้องอธิบดีลืมลอกสติกเกอร์โปรดลงนามออก แสดงให้เห็นว่าอธิบดีมีหน้าที่เซ็นชื่อเท่านั้นเอง...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ