OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ ผู้ว่าฯน่านจะโทษใคร

     ปัญหาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยากที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายดาย ถ้าทุกคนยังคำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือของกลุ่มเป็นหลักก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งตลอด ด้วยเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนที่ตั้งขึ้นมาเองเพราะตัวเองต้องการจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปัญหาของความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น สาเหตุหลักเพราะคนในชาติมีความคิดเห็นที่ไม่ยอมกัน บวกกับเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายที่ตั้งธงขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม ที่สำคัญต้องยอมรับความจริงว่า ทุกวันนี้มีแต่คนไม่พูดความจริงจนทำให้เกิดความขัดแย้งและกลายเป็นเงื่อนไข

     โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งมากเกินไปกับความเข้าใจของคนที่ทำหน้าที่เลือกตั้งและคนที่สมัครเลือกตั้ง เลิกทำไมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ที่ก่อนหน้านั้นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อยู่ในวาระ 5 ปี ถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งคนในหมู่บ้าน ญาติพี่น้องเกิดความขัดแย้ง คนที่เคยรักนับถือกัน คนเคยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แยกทางกันเดินด้วยความคิดที่แตกแยกของการเลือกตั้ง เมื่อเลือกตั้งเสร็จ ความขัดแย้งไม่สิ้นสุด ถ้ายอมรับความจริงกันว่าปัญหาของความขัดแย้งคือปัญหาที่มาจากการเลือกตั้งบ่อยครั้งเกินไป ทำให้ต้องยกเลิกประชาธิปไตยแบบไทยๆในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับมาเลือกตั้งแบบไทยดั้งเดิมครบวาระ 60 ปี แต่มีเปลี่ยนแปลงแบบนิดหน่อยที่ปล่อยให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกำนันกันเอง ทำให้ประชาชนในตำบลไม่มีสิทธิเลือกตั้งกำนัน มีนักการเมืองระดับชาติ สั่งการผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกำนันแบ่งปันเงินไปใช้กัน สิ้นสุดประชาธิปไตยแบบไทยเดิมๆ แต่ก็พอจะหยุดความขัดแย้งในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนันลงไปได้บ้าง

     ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น อบจ. เทศบาล และ อบต.ก็ยังต้องว่ากันไปในระบอบประชาธิปไตยใหม่ ความขัดแย้งมีไม่สิ้นสุดและยังเพิ่มความขัดแย้งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความต้องการประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก ทำอย่างไรที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ถูกผิดไม่ว่าขอเข้ามาก่อนปัญหาค่อยแก้ นักเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง หรือเข้าใจดีแต่เรื่องใดที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ทำเป็นไม่เข้าใจไปเสีย ส่วนประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เข้าใจในหน้าที่หรือเข้าใจแต่ไม่กล้าใช้สิทธิของตนเอง “ที่ไหนไม่เลือกจะไม่พัฒนาหรือว่ากันที่หลัง” คือที่มาของปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาความขัดแย้งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าการเลือกตั้งตนเองและกลุ่มไม่ผ่านเข้าไป ความต้องการความช่วยเหลือ สิทธิ หน้าที่ก็พลอยให้หมดไปด้วยตามความเข้าใจ รอหมดวาระเลือกตั้งแข่งขันกันใหม่ ไม่ชนะไม่มีสิทธิคือธงที่ตนเองและกลุ่มตั้งไว้ เพื่อที่จะได้มีปากเสียงจะได้มีสิทธิและหน้าที่ต่อไปได้ และกลายเป็นวัฒนธรรมในการเลือกตั้งไปเสียแล้วสำหรับคนชนะมีสิทธิในการบริหารจัดการ เบ็ดเสร็จไม่ต้องฟังใครจะเกรงใจอยู่บ้านก็เฉพาะหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่วนชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้แพ้ นอกจากจะไม่ดูแลแล้วยังไม่มีสิทธิใดๆ

     วัฒนธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกับสังคมก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะทุกคนทุกฝ่ายไม่เข้าใจในอำนาจและหน้าที่ของตัวเอง ฝ่ายที่ไม่ได้รับเลือกตั้งคิดว่าไม่ใช่หน้าที่แพ้เขาแล้วก็ปล่อยเขาไป ทำให้อีกฝ่ายสำคัญผิดคิดตัวเองเป็นใหญ่ทำอะไรก็ได้ ไม่ทำก็ได้ และสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในกลุ่มที่ไม่สนับสนุนตนเองหรืออยู่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาในการบริหาร ความช่วยเหลือใดๆจะไม่ให้ผ่านไปถึงได้เลย ถ้ามีใครมาร้องขอ “รอไปก่อนงบประมาณหมด”

     ที่บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่12 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่นั่นชาวบ้านมีปัญหาในการดำรงชีพอย่างนัก ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชาวบ้านบอกไม่มีใครแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้เลือกเขา เมื่อต้นปีเห็นมี อบต.สวก เข้ามาแก้ปัญหาทำท่าขุดเจาะบ่อบาดาลให้ ชาวบ้านดีใจอีกไม่นานจะได้มีน้ำกินน้ำใช้เหมือนเช่นที่อื่นๆเสียที แต่จนถึงวันนี้ชาวบ้านที่นี่ก็ยังไม่มีน้ำกินน้ำใช้เหมือนเดิม

     นายเจริญ ไชยวงศ์ ชาวบ้านตำบลสวกบอกว่าที่บ้านใหม่รุ่งเรืองการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลมีปัญหาถึงเวลานี้ยังไม่มีการแก้ไข ชาวบ้านหลายคนบ่นน้อยใจเห็นข่าวรัฐบาลงดเก็บค่าน้ำประปาประชาชน แต่คนที่นี่ยังไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ชาวบ้านเคยคิดจะรวมตัวกันไปหานายอำเภอเมืองน่านให้หาทางช่วยเหลือ แต่ก็ไม่กล้าก็โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลของ อบต.สวกยังค้างคาอยู่ไม่มีใครกล้าไปเพราะเข้าใจว่าโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่เป็นโครงการก่อสร้างของ อบต.สวก สร้างคาไว้มีปัญหาเรื่องทุจริตหรือเรื่องอื่นใดถ้าไปหานายอำเภอแล้วทาง อบต.จะหาว่าก้าวก่ายไม่ใช่หน้าที่ และยิ่งเป็นเรื่องที่อาจทำให้ อบต.เดือดร้อนแล้วจะเกิดปัญหากับพวกตนเองได้จึงได้แต่รอกันต่อไปความทุกข์ยากลำบากกำลังจะเข้ามาในหน้าแล้งที่จะถึงนี้

     เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และยากมากสำหรับชาวบ้าน แต่เป็นเรื่องเล็กสำหรับพ่อเมืองน่านช่วยสั่งการที โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่12 ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน ที่มีป้ายโครงการก่อสร้างของ อบต.สวกติดตั้งไว้ กำหนดปริมาณความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบม./ชั่วโมง มีหจก.มุกดาหารบาดาล เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 23 พ.ค. 2552 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 6 ก.ค. 2552 ราคาก่อสร้าง 217,000 บาท มีนายชัยยัญชน์ ดีพรมกุล เป็นผู้ควบคุมงาน นายโชติคณัญญ์ บุญชื่น เป็นประธาน นายชัยยุทธ ดุกสุขแก้ว นายมนัส บุญเย็น นางจริยา ฝาระมี และนายบุญมี นันทา เป็นกรรมการ

     จากป้ายที่ อบต.สวกติดตั้งไว้เข้าใจว่าโครงการเสร็จเรียบร้อยดีแล้วจึงติดตั้งป้ายแสดงผลงานความสำเร็จไว้หรืออย่างไร แต่ทำไมคนบ้านใหม่รุ่งเรืองทุกวันนี้ยังไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือต้องรอหน้าฝนที่จะถึงนี้ชาวบ้านที่นี่จะได้มีน้ำกินน้ำใช้ ”โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ ผู้ว่าฯน่านจะโทษใคร” เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ