OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

อะไรที่กฎหมายห้ามขาย หาซื้อได้ที่งานกาชาดสิงห์บุรี

     สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกข์ยากของประชาชน ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยพิบัติต่างๆ การบริการโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วย ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่เลือกชาติ ชั้น ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง สภากาชาดไทยได้ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2436 เป็นต้นมา เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับในระดับประเทศ การจัดงานกาชาดเป็นการหารายได้สบทบเข้าสภากาชาดไทย ซึ่งภารกิจหลักของสภากาชาดไทย คือการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการจัดหาเลือดให้กับผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรงที่จำเป็นต้องใช้เลือดเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆ

     แต่การจัดงานกาชาดประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 – 3 มกราคม 2553 ไม่เป็นไปตามกฎหมายหลายอย่างหลายประการด้วยกัน อีกทั้งการจัดหารายได้ทางจังหวัด ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย การขายสลากกาชาดตามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในจังหวัด เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ด้วยการอ้างช่วยงานกาชาดจังหวัดเป็นการช่วยชาติ การมัดมือชกบังคับให้ซื้อสลากกาชาดเพื่อนำเงินรายได้สบทบเข้าสภากาชาดถือเป็นการทำบาปเพื่อไปทำบุญหรือไม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดน่าจะคิดได้ไม่ยาก หรือเห็นว่าหน่วยงานที่จังหวัดขายสลากกาชาดออกไปเป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได้จากเงินทอนในการจัดการต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้ๆกันดีอยู่ ในรอบปีจังหวัดขอกันสักทีคงไม่เป็นไร ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าหน่วยงานนั้นไม่มีเงินทอนในระบบการจัดการ แล้วต้องซื้อสลากกาชาดเป็นเล่มๆละหลายใบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นจะเอาเงินมาจากไหน ถ้าคิดตามหลักพุทธศาสนาการทำบุญ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการให้ด้วยไม่ศรัทธาหาได้บุญไม่ เรื่องเช่นว่านี้มีทุกจังหวัดปฏิบัติกันเป็นปกติ วันนี้จังหวัดบังคับขายสลากกาชาดตามหน่วยงานราชการต่างๆจึงเป็นเรื่องการทำบาปเพื่อไปทำบุญเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วจริงๆ

     งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มีการทำผิดกฎหมาย ทั้งไม่ทำตามนโยบายรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการลดอุบัติเหตุในช่วงของการรณรงค์ 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ ภายในงานกาชาดมีการตั้งเต้นท์โฆษณาเบียร์สิงห์ และขายเบียร์ในบริเวณศาลากลางจังหวัด ซึ่งผิดตามมาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ มีการติดตั้งข้อความโลโก้ส่อโฆษณาแอบแฝง ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ม.32 ของ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แต่ถ้าทางจังหวัดอ้างว่ามาตรา 27 (3) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร ถ้าผู้ว่าฯสิงห์บุรีในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัด และสรพสามิตจังหวัดผู้ออกใบอนุญาตให้ขายเบียร์ได้ในงานกาชาดบริเวณศาลากลางจังหวัด เห็นว่าบริเวณศาลากลางจังหวัดไม่ใช่สถานที่ราชการ ก็แล้วแต่วุฒิภาวะของคนที่คิด และถ้าอ้างว่าเพื่อความสนุกสนานในงานตามมติในการประชุมการจัดงานกาชาดที่ผ่านมาก็ไม่น่าใช่เหตุผลหลัก เพราะที่ผ่านมาทุกปีงานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดสิงห์บุรีมีคนเที่ยวโหรงเหลงทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ชาวสิงห์บุรีเอือมระอาในงานเทศกาลกินปลาฯ ที่เป็นหน้าตาของจังหวัดสิงห์บุรี คนมาเที่ยวน้อย ของไม่อร่อยราคาแพง คงต้องฝากถึงนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี คนเป็นแม่บ้านรับจัดงานกาชาด ถ้าปีหน้ายังอยู่ต่อขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาทำไมชาวสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวน้อยมาก งานระดับจังหวัดจัดขึ้นอย่างนี้ 3-4 ทุ่มคนเที่ยวหมด ถ้าไม่ปรับปรุงแนวทางการจัดงานงดจัดไปเลยดีไหมถึงเวลาหน้าเทศกาลงานกินปลาฯ ปีหน้าฟ้าใหม่สลากกาชาดยังขายได้เหมือนเดิมเงินสบทบเข้ากาชาดได้เต็มๆ ไม่ต้องรับสนับสนุนจากบริษัทฯ ใดๆมาแอบแฝงโฆษณาขายสินค้าที่กฎหมายห้ามให้โดนด่าเหมือนปีนี้ไม่ดีกว่าหรือ

     ส่วนเรื่องใหญ่ที่ใครๆหลายคนเห็นเป็นเรื่องเล็ก การพนันหลายอย่างที่ไม่สามารคจัดให้มีที่อื่นได้ แต่ที่งานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมี การพนันที่จัดไว้ในงานฯ ฝืนนโยบายรัฐบาลตรงๆ มอบเมาเด็กและเยาวชน หัดเด็กและเยาวชนตัวน้อยให้เล่นการพนัน เด็ก 3-4 ขวบ ปาโป่งแลกกับรางวัลล่อใจ และอื่นๆมากมาย ถ้าอ้างความสนุกเพื่อให้คนมาเที่ยวมากไม่จัดชนไก่ กัดปลาไปเลย เอากันให้สนุกสนานหน้าศาลากลางบริเวณงานเก็บค่าต๋งเข้าจังหวัด 10 วันได้เป็นล้านเอาให้เป็นหน้าตาของจังหวัดสิงห์บุรีอีกสักปี ให้เหมือนปีนี้มีลานเบียร์ ปีหน้าชนไก่ เผื่อมีผู้ใหญ่ในจังหวัดคิดแนวทางการประชาสัมพันธ์จังหวัดโดยแนวทางแบบอย่างในปีนี้ ที่มีการโฆษณาจังหวัดผ่านสื่อไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาใดๆคิดกันง่ายๆและทำได้ไม่อยากถ้ายากทำ

     “กล้วยไม้ป่า” วางขาย มีไว้ครอบครอง เคลื่อนย้ายผ่านด่านตรวจมีหรือไม่โดนตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับ กล้วยไม้ป่า และ ของป่า ตามความหมาย บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ ที่ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มีบทลงโทษไว้ แต่ในงานเทศกาลกินปลาฯจังหวัดสิงห์บุรีมีกล้วยไม้ป่า และ ของป่าวางขายได้ “สิงห์” เย้ย กม.จัดลานเบียร์ การพนันมอมเมาเด็กและเยาวชน ขายกล้วยไม้ป่า ของป่า ผิดกฎหมาย ฝากไปถึงนายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คนโตเมืองสิงห์ และนางกัจน์วิภา ฤทธิ์ประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี อย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว อะไรที่กฎหมายห้ามขาย หาซื้อได้ที่งานกาชาดสิงห์บุรี ทำได้อย่างไร?

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ