OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ค่าน้ำประปาสาขาลาดพร้าว ชาวบ้านไม่เข้าใจ

     “ลักใช้น้ำประปา ลักใช้กระแสไฟฟ้า หลวงบอกว่าติดคุก” ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจตรงกันว่า ใครใช้น้ำประปา ใช้กระแสไฟฟ้า ไม่จ่ายเงินค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามหน่วยที่มิเตอร์หน้าบ้านบอกจำนวนไว้เป็นได้เรื่องจะด้วยไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือผิดวันเวลาทีกำหนดให้ไปจ่าย เจ้าหน้าที่ตัดน้ำตัดไฟฟ้า กลับบ้านมาอย่าไปต่อตรงใช้ชั.วคราว หรือทำอย่างหนึ.งอย่างใดเพื่อใช้ไฟใช้น้ำก่อนคืนเดียว ตั้งใจไว้พรุ่งน.้ไปจ่าย โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ประปามาพบเห็นเข้าก็รอดตัวไป ซ้ำโชคร้าย เจ้าหน้าที่ประปา ไฟฟ้ามาพบเห็นต้องเป็นเรื่อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณทราบทันทีว่าคุณขโมยไฟฟ้า หรือน้ำประปา มีความผิดต้องติดคุก มีหรือที่คุณจะยอมติดคุกคดีลักใช้น้ำประปา ลักใช้กระแสไฟฟ้า ยิ่งบ้านเมืองเราทุกวันน.้คนทำผิดเห็นๆกันมากกว่านี้ยังไม่ติดคุก แต่เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ว่าใครขโมยน้ำประปา ขโมยไฟฟ้าใช้ มีความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นอาญาแผ่นดิน เป็นทรัพย์สินของหลวง แล้วชาวบ้านอย่างเราหาเช้ากินเช้า หาค่ำกินค่ำ มีหรือที่จะตักเตือนกันดีๆอย่างปราณีกันแล้วไม่แคล้วต้องเสียเงินค่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินคดี เรื่องอย่างน.้ใครไม่พบกับตัวเองไม่เข้าใจความรู้สึก ส่วนใครพบเข้ากับตัวเอง ความรู้สึกที่ดีๆกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมดไปจากใจ

     มีไปรษณียบัตร จากการประปานครหลวงสาขาลาดพร้าว ส่งถึง ม.ร.ว.ลาภโสภณ สวัสดิวัฒน์ บ้านเลขที่ 18/148 ม.รัชน.วิลล่า ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 366.71 บาท รายละเอียด ค่าน้ำดิบ 4.80 ค่าน้ำประปา 337.92 ภาษีมูลค่าเพิ.ม 23.99 เลขในมาตร 1364 วันที่จดครั้งนี้ 07-05-52 หน่วยที่ใช้ 32 และรายละเอียดอื่นๆ กำหนดชำระภายในวันที่ 05/06/52 ไม่ได้บอกค่าน้ำประปาว่าค้างประจำเดือนไหนสร้างความแปลกใจให้กับผู้อาศัยเป็นอย่างมาก ก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านมาได้จ่ายค่าน้ำประปาทุกเดือน คิดเพียงว่าทางการประปาคงแจ้งหนี้ผิด

     เดือนต่อมา การประปานครหลวง ส่งใบแจ้งหน้ค่าน้ำประปา ประจำเดือน0 6/ 52 ค่าน้ำประปา เดือนนี้ 1,189.52 มีรายละเอียด แจ้งสาขา / เขตที่ออก 12-05 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ 44729135 เลขที่แจ้งหนี้ 504876/4 วันที่แจ้งหนี้ 06-06-52 เลขในมาตร 1449 หน่วยที่ใช้ 85 ไม่แจ้งวันที่จดมิเตอร์ ในรายละเอียดค่าน้ำดิบ 12.75 ค่าน้ำประปา (R2) 1,073.95 ค่าบริการรายเดือน 25 ภาษีมูลค่าเพิ.ม 7 % 77.82 ต้องชำระภายในวันที่13/06/52 ค้างชำระเดือนก่อน 1 เดือนเป็นเงิน 366.71

     ไปรษณียบัตร และใบแจ้งหนี้จากการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว เจ้าของบ้านเข้าใจได้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยจำได้ว่าค่าน้ำประปางวดเดือนที่แจ้งมาจ่ายไปแล้ว ค้นดูหลักฐานพบใบเสร็จรับเงินจ่ายตามใบแจ้งหนี้งวดประจำเดือน เมษายน ใช้ไป 41 หน่วย เป็นเงิน 518.91 บาท และงวดประจำเดือนพฤษภาคม ใช้ไป 40 หน่วย เป็นเงิน 507.82 บาท จึงได้สอบถามไปทางการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้จ่ายเงินค่าน้ำประปาทุกเดือนเป็นปกติ เรื่องนี้ผิดพลาดได้อย่างไร หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว แจ้งว่าเป็นยอดค้างค่าน้ำประปาที่ทางการประปายังไม่ได้เรียกเก็บไป เมื่อนำหลักฐานไปยันกันสอบถามทำความเข้าใจถึงวิธีเก็บค่าน้ำประปา ทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่มาจดมาตรน้ำ ว่าใช้ไปเลขในมาตรเท่าไร ในใบแจ้งหน.้ทุกทีการประปาแจ้งว่าผู้ใช้น้ำใช้น้ำจากเลขในมาตรน้ำเดือนก่อนเลขเท่าไร ในเดือนนี้ใช้ไปถึงเลขเท่าไร บอกจำนวนที่ใช้มาให้เห็นเป็นที่เข้าใจและจากหลักฐานที่ผ่านมาในใบแจ้งหนี้เดือนเมษายน ระบุรายละเอียดให้เห็นชัดเจนจำนวนที่ใช้กี่หน่วยเป็นเงินเท่าไร เดือนพฤษภาคม ใช้ไปเท่าไรอย่างไร แล้วอย่างนี้จะมียอดค้างชำระที่ทางการประปาอ้างว่ายังไม่ได้เรียกเก็บ เรื่องอย่างนี้ผู้ใช้น้ำไม่เข้าใจ ทางประปาลาดพร้าวชี้แจงในรายละเอียดไม่ได้ อ้างเพียงว่ายอดค้างเก็บฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจ สุดท้ายไม่จ่ายก็ไม่ได้ขืนไม่จ่ายก็ต้องโดนตัดน้ำ ไม่มีน้ำใช้เดือดร้อนไปกันใหญ่ เงินยอดค้างที่แจ้งมา 366.71 บาท จำต้องจ่ายอย่างไม่เข้าใจการประปาว่าทำอย่างนี้ได้อย่างไร

     เห็นที่ต้องถามผู้จัดการการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว ช่วยตอบคำถามให้หายข้องใจว่าประปาลาดพร้าวทำถูกต้องหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคาใจพี่น้องชาวหมู่บ้านรัชนีเป็นอย่างมากก่อนจะเก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ของการประปาที่มาจดมาตรน้ำประจำเดือนจดไปนั้นตรงกับผู้ใช้น้ำใช้จริงหรือไม่ การเก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าข้อมูลนั่งเทียนออกหลักฐานในการเก็บเงินหรือเปล่าข้อผิดพลาดอย่างนี้จะมีอีกหรือไม่ เฉพาะเรื่องนี้เงินค่าน้ำประปา 366.71 บาท มีที่มาที่ไปอย่างไร ตอบคำถามให้มีเหตุผลน่าเชื่อถือถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การประปาให้เห็นถึงการทำงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา คำถามสุดท้ายที่เชื่อเหลือเกินว่าผู้จัดการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว รวมไปถึงผู้ว่าการประปานครหลวง ตอบไม่ได้กับคำถาม ชาวบ้านลักใช้น้ำประปา โดนข้อหาลักทรัพย์ กับการประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว เรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา 366.71 บาท ข้ออ้างยอดค้างเก่าที่ยังไม่ได้เก็บ กับข้อหาเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการบังคับใช้กฎหมายมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ “ว่าชาวบ้านลักใช้น้ำประปา จะด้วยเหตุไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ หรือไปจ่ายไม่ทันตามกำหนด โดนเจ้าหน้าที่ตัดมิเตอร์ กับข้อหาลักทรัพย์ กับเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง สาขาลาดพร้าว เรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาจากชาวบ้าน ไม่มีหลักฐานการใช้น้ำ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดการอย่างไรเรื่องนี้เป็นคำถาม ที่ต้องการคำตอบ"

 

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ