OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

แจ้งความที่ สภ.สิงหนครสงขลา ต้องแจ้งข้อหาและระบุมาตราประกอบการแจ้งความ

     พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในอำนาจที่กฎหมาย หรือระเบียบราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ การทำความเข้าใจกันนั้นไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปถ้าหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ บริการด้วยจิตใจ มีจิตบริการ ยึดมั่นในจริยธรรม บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว อำนวยความยุติธรรม เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยการยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แต่เมื่อไรเจ้าหน้าที่รัฐยึดติดอยู่กับอำนาจที่กฏหมายหรือระเบียบราชการกำหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ขัดกับหลักกฎหมายหรือระเบียบราชการ ทำให้เกิดปัญหา การให้บริการประชาชนในกิจการนั้นไม่ประสพผลสำเร็จ ไม่มีฝ่ายไหนได้ประโยชน์จากการขัดแย้งไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้มารับบริการ ปัญหาเกิดจากฝ่ายหนึ่ง “พนักงานเจ้าหน้าที่” ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยึดเอาระเบียบที่ราชการกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ กับอีกฝ่ายหนึ่ง “ประชาชนผู้มารับบริการ” เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นางยินดี ดำชม ได้รับมอบอำนาจจากนายถวิล แสนมณี ให้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1526 ตำบลชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ตามหนังสือมอบอำนาจ (ท.ด.21) ตามแบบที่กรมที่ดินกำหนด จึงได้มาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสิงหนคร พร้อมผู้ซื้อในวันที่ 28 ก.พ.2554 ได้ยื่นหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่และรอเรียกตามคิว ต่อมานางภริตา มีบุญ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารคดำเนินการให้ได้เนื่องจากการตรวจสอบลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่เหมือนที่ให้ไว้กับเราในครั้งก่อน นางยินดีฯได้ชี้แจงว่าหนังสือมอบอำนาจนายถวิลฯได้ลงลายมือชื่อ กรอกข้อความชัดจนมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารคสอบถามได้ พร้อมเอกสารที่ทางราชการกำหนดครบ ส่วนการเซ็นชื่อไม่เหมือนกับการทำนิติกรรมไว้เมื่อเกือบ10 ปีอาจเป็นไปได้ที่ลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงได้ แต่นายถวิลฯก็ทำงานกรมที่ดินเหมือนกันไม่ลองโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนหรือ นางภริตาฯ บอกว่านายถวิลทำงานที่ดินด้วยหรือยิ่งทำงานที่ดินแล้วไม่รู้หรือว่าว่าเซ็นชื่อไม่เหมือนใช้ไม่ได้เซ็นมาได้อย่างไร

     แต่นางยินดีฯยืนยันให้ทำเนื่องจากหนังสือมอบอำนาจและเอกสารที่ทางราชการกำหนดครบถูกต้องทุกอย่างอีกทั้งตนเองไม่มีเวลาที่จะมาทำเรื่องนี้อีกในวันต่อไปพร้อมทั้งแจ้งว่าตนเองมีอาชีพรับราชการพร้อมทำบันทึกเพิ่มเติมรับผิดชอบทุกอย่างหากเกิดความเสียหายตามมาอีกทั้งให้ผู้ชื้อที่ดินแปลงดังกล่าวทำบันทึกลงลายมือชื่อร่วมรับผิดชอบด้วย แต่ทางนางภริตาบอกว่าทำไม่ได้“ฉันมีอำนาจ ฉันได้พิจารณาหนังสือมอบอำนาจแล้วลายมือชื่อไม่คล้ายคลึง” นางยินดีจึงเดินทางมาแจ้งความที่โรงพักสิงหนคร พบ พ.ต.ท.สมศักดิ์ กลับรอด สารวัตรเวร แจ้งความประสงค์ขอแจ้งความเจ้าพนักงานที่ดิน อำเภอสิงหนคร ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทราบ มี พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบผกก.สภ.สิงหนคร ร่วมรับฟังด้วย พร้อมได้แนะนำนางยินดีว่าพรุ่งนี้ผมไปพบนายอำเภอจะปรึกษาท่านหาทางแก้ปัญหาให้ก่อนดีไหมเผื่อแก้ไขได้จะได้ไม่ต้องแจ้งความ แต่นางยินดียืนยันที่จะแจ้งความเพราะเห็นว่าทางที่ดินพิจารณาลายมือชื่อไม่คล้ายคลึงถึงกับไม่ดำเนินการให้ ทำให้ตนและผู้ซื้อได้รับความเสียหายด้วยเหตุผลคนที่ดินบอกว่ามีอำนาจ

     เมื่อนางยินดียืนยันจะแจ้งความ สารวัตรสมศักดิ์ ก็ใจดี พี่จะแจ้งความข้อหาอะไรความผิดมาตราไหนว่ามาผมจะทำให้ นางยินดีเล่าว่าได้โทรศัพท์ไปปรึกษาหลายคนไม่รู้ว่าจะแจ้งความข้อหาและมาตราอะไร จาก 4 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มบันทึกคำให้การกว่าจะเสร็จได้ เดินทางออกมาจากโรงพักตนยังไม่รู้ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรยังระบุมาตราไม่ได้ ถ้าไม่ได้คำแนะนำจากเพื่อนว่าผู้เสียหายมาแจ้งความคดีอาญา ส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะมีความผิดข้อหาและมาตราใดพนักงานสอบสวนวินิจฉัยเอาเองทำให้การแจ้งความในเย็นวันนั้นจบลงได้

     มีเรื่องที่ต้องถามนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ว่าแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2547 ในการตรวจหนังสือมอบอำนาจ มีมากกว่าที่นางภริตา มีบุญ บอกว่าตรวจสอบลายมือชื่อไม่คล้ายคลึง จึงไม่รับคำขอเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย มุ่งเน้นให้บริการด้านงานที่ดินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรมีจิตบริการ ยึดมั่นในจริยธรรม ดีเพียงพอแล้วหรือยัง ส่วน พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบก.ภ.จว.สงขลา คงต้องให้นโยบายพนักงานสอบสวนทุกสถานีให้อำนวยความสะดวก ให้การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ต่อไปคงไม่ต้องให้ประชาชนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ต้องเตรียมข้อหาและระบุมาตรา ประกอบการแจ้งความ สัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิม แจ้งความคดีอาญากับผู้ต้องหาที่รับราชการ ยังทำได้ไม่ง่ายนักเหมือนที่ผ่านมา นางยินดีบอกว่าวันรุ่งขึ้นผู้กำกับอนุรุธโทรมาหาแจ้งว่าได้เรียนปรึกษาท่านนายอำเภอแล้วเดี๋ยวจะมีหัวหน้าที่ดินสิงหนครจะโทรมาหาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผู้กำกับว่าหัวหน้าที่ดินโทรมาบอกว่าให้เข้ามาทำได้เลยเดี๋ยวจะดูให้ ต้องรอให้ประชาชนไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนหรืออย่างไร การแก้ไขปัญหาถึงได้สั่งการกันมาเป็นระบบ หรือจากนี้เป็นต้นไป ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ถ้าประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ประชาชนผู้เสียภาษีไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขภายในวันเดียว...


หนังสือชี้แจง
ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ