OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

เงินช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอตาคลียังมีคนที่ไม่ได้รับการดูแล

     อุทกภัยในประเทศไทยปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเนื่องจากมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างทั้งทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเอาใจใส่ในปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ก้าวผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม ทางภาคเอกชนได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือด้วยการเรียกร้องให้สาธารณะช่วยกันบริจาค หลายองค์กรส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ประสพภัยให้ความช่วยเหลือในเหตุอุทกภัย ทำให้ประชาชนผู้ประสพภัยใจชื้นขึ้นเกิดความรู้สึกดีๆว่าเมืองไทยวันนี้ยังไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ส่วนภาครัฐให้ความช่วยเหลือช้าไปบ้างด้วยข้ออ้างติดขัดในเรื่องระเบียบหรือความไม่ลงตัวชัดเจนของคำสั่งผู้บังคับบัญชาบ้างก็พอทำใจรับได้ ช่วยเหลือช้าดีกว่าไม่ช่วยยังเป็นคำปลอบใจที่ดีสำหรับผู้ประสพอุทกภัยในครั้งนี้

     ส่วนสาเหตุเกิดจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร นี่คือสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมตามรายงานข่าวที่ชาวบ้านพอสรุปได้ว่าน้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ท่วมนาข้าวของชาวบ้าน แต่สาเหตุน้ำท่วมหนักในครั้งนี้มาจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างความสมดุลทางธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีเมื่อมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็ขาดความสมดุล เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนักน้ำท่วมก็จะเป็นธรรมชาติธรรมดาๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ต่อไปเมื่อมีฝนตกก็เกิดน้ำท่วมก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ธรรมดาๆ ส่วนมนุษย์ในสังคมจะเลือกธรรมชาติแต่ปางก่อนหรือธรรมชาติในปัจจุบันนั้นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสังคมต้องเลือกเอง และถ้าเลือกแบบธรรมชาติแต่ปางก่อนจะต้องทำอย่างไร หากเลือกธรรมชาติในปัจจุบันนั้นต้องทำอย่างไร ทุกคนเลือกได้เอง

     หลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2553 อนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจ่ายเพื่อฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จากกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ไม่สามารคขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ที่ปลอดภัยได้ หรือผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจาก ครม.มีมติดังกล่าวแล้วทางจังหวัดและทางอำเภอได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิก อบต. เข้าสำรวจความเสียหายของชาวบ้านใช้หลักการตามมติ ครม. ทำให้ผู้ประสพภัยมีความหวังว่าเงิน 5,000 บาทที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือ พอที่จะนำมาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้บ้างก็ยังดี

     แต่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหาต้องแก้ไขและนำมาเป็นสาเหตุเคลือบแคลงใจของชาวบ้านหลังจากที่ทางราชการได้มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสพภัยครัวเรือนละ 5,000 บาทแล้วปัญหาเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหนักอยู่ในระดับต้นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ นางละ แก้วธรรมคุณ อยู่บ้านเลขที่ 218 ม.4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ปลูกบ้านอยู่ติดทุ่งนาเมื่อน้ำท่วมทุ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน บ้านนางละฯเป็นบ้านหลังแรกที่น้ำท่วมเกือบ2 เมตร นางสมคิด แก้วเกิด อยู่บ้านเลขที่ 91/1 ม.4 และนางฉลอง ใสสม อยู่บ้านเลขที่ 76 ม.4 สร้างบ้านอยู่บนทำเลที่ลุ่มในหมู่บ้านเมื่อน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านไม่ต้องถามความเดือดร้อนน้ำท่วมขังระดับน้ำเมตรกว่าเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน เมื่อทางอำเภอมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอื่นส่วนพวกตนไม่ได้ ความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องถามว่าคิดอย่างไร แต่ด้วยความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวจึงได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่อำเภอได้รับคำตอบว่าพวกตนตกสำรวจให้รองวดต่อไปเมื่อถามว่าจะได้เมื่อไรเจ้าหน้าที่บอกรอมติ ครม.อนุมัติว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น

     ด้วยความสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. สำรวจผู้ประสพภัยพิบัติน้ำท่วมขังเกิน7 วันตกสำรวจได้อย่างไรปกติแล้วผู้ใหญ่หรือสมาชิก อบต.จะรู้จักคนในหมู่บ้านหมดรู้แม้กระทั่งว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่เท่าไรและมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คนทำงานอยู่ที่ไหนเวลาเลือกตั้งยังตามตัวมาใช้สิทธิได้ บ้านไหนน้ำท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรทำไมไม่รู้ อาจเป็นไปได้ในหมู่บ้านหนึ่งตกสำรวจ1-2 หลังพลาดพลั้งได้ แต่ที่หมู่4 เวลานี้มีผู้ตกสำรวจ 10 กว่าหลังคาเรือนทำให้คิดว่ามีอะไรอยู่ในใจของผู้สำรวจหรือเปล่า เขาไม่เลือกเรา เราไม่ดูแล หรือสำรวจบกพร่องโดยสุจริตเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้คนในสังคมหายสงสัยเคลือบแคลงใจเหมือนเช่นทุกวันนี้

     เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่ จึงต้องขอร้องไปถึงนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทำความเข้าใจให้คนในสังคมที่ได้รับการปฏิบัติสองมาตรฐานเป็นเหตุให้ขุ่นข้องใจได้เข้าใจในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเพราะการสำรวจตกหล่นไปโดยสุจริตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสพภัยกลุ่มนี้เป็นบุคคลชั้นสองของประเทศ ส่วนเงินช่วยเหลือตามมติ ครม.ครัวเรือนละ 5,000 บาท ต้องรอ ครม.อนุมัติครั้งต่อไปตามที่เจ้าหน้าที่ของอำเภอแจ้งให้ชาวบ้านทราบ หรือว่าสามารนำเงินส่วนอื่นๆมาสำรองจ่ายไปได้ก่อน ลองพิจารณาเงินที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ปี 2553 เพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือจังหวัดมีเงินทดรองราชการสามารคใช้ได้ทันที 50 ล้านบาท หากไม่พออธิบดีกรมบัญชีกลางอนุมัติได้อีก 200 ล้านบาท เงิน 250 ล้านในส่วนนี้ถ้านำมาใช้กรณีนี้ได้จะทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจเสียใหม่ว่าทางราชการมีมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักร...


เอกสารตอบกลับ


ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ