OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

มาตรฐานดุลยพินิจนายอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหา

     “มหาวชิ14318” บ่นเรื่องที่ จ.อุตรดิตถ์ คนมหาดไทยปกป้องป่าไม้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา 157 กรณีนางมาลี ทศพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ พบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนในพื้นที่หมู่ที่12 ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนจึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และต่อมาได้รับมอบหมายให้ร่วมออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จนมีการแจ้งความดำเนินคดีนางมาลีฯ ในความผิดฐานเรียกรับเงินจากนายทุนจากปักษ์ใต้ที่กว้านซื้อที่ดินในเขตป่าเพื่อปลูกยางพารา จากนั้นนางมาลีฯได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้พักหน้าที่อ้างว่าถูกจับกุมดำเนินคดีความผิดคดีอาญา จึงเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ

     ต่อมานายสุมิตร เกิดกล่ำ นายอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ แจ้งว่ากรณีนางมาลี ทศพรหม ที่ตนได้มีคำสั่งให้พักหน้าที่ ไม่ได้มีความผิดเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเพียงอย่างเดียวยังเกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิด และเป็นผู้กระทำผิดอีกหลายอย่างที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่12 ร้องเรียนหลายประเด็น เช่นกรณีกองทุน กข.คจ.(โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน) กรณีกองทุนสุขาภิบาล,กองทุนสงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน,กองทุนพืชไร่,โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน(SML) กรณีทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนำหมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อโครงการดังกล่าว และทางอำเภอได้มีคำสั่งที่ 65/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และผลการสอบข้อเท็จจริงได้รับรายงานจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งว่านางมาลี ทศพรหม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ได้ทำผิดตามข้อร้องเรียนจริงจึงได้สั่งพักหน้าที่ จากคำชี้แจงของนายอำเภอท่าปลาก็ยังเห็นว่านางมาลีฯไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ดี หรือเป็นเพราะว่าใจเราเข้าข้างนางมาลีฯที่พบว่าถูกล่าวหาดำเนินคดีอาญาเป็นเหตุให้ต้องถูกพักหน้าที่ ทั้งๆที่มีอีกหลายคดีที่ผู้ต้องหาคดีอาญาเป็นข้าราชการถูกดำเนินคดีในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการยังปฏิบัติงานราชการอยู่ได้

     และเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นที่หมู่ที่5 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านที่นั่นรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายอำเภอตากฟ้า โดยการนำของนายสุนัย ทัศนียรัตน์ อดีตกำนันตำบลอุดมธัญญา ได้พาชาวบ้านยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านอุดมธัญญา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อำเภอตากฟ้าลงเลขรับหนังสือที่ 3784 กรณีเงินเยาวชน ปี 2541 เงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน,เงินสนับสนุนเกษตรกรหมู่ที่5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541,เงินกองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) และเงินสัจจะออมทรัพย์ ที่มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 และภรรยาเป็นกรรมการผู้ดูแลเงินกองทุนดังกล่าวที่ชาวบ้านพบว่าไม่โปร่งใสมีการนำไปใช้ส่วนตัวจึงได้รวมตัวกันร้องเรียนไปถึงนายอำเภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ใหญ่บ้านให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ

     นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอตากฟ้า ได้สั่งให้พัฒนาการอำเภอเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธัญญา เป็นกรรมการ พัฒนาการประจำตำบลอุมธัญญา เป็นกรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งชุดดังกล่าวได้ลงพื้นที่หมู่ที่5 ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านหลายครั้งได้รับความข้อเท็จจริงไปครบถ้วนแล้ว แต่ผลการพิจารณายังไม่ปรากฏ จึงเป็นที่สงสัยของชาวบ้านที่เป็นผู้ร้อง เมื่อสอบถามกับนายอำเภอตากฟ้าโดยตรงในระยะแรกได้รับคำตอบว่ากำลังพิจารณา แต่จากวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้สอบถามนายอำเภอเรื่อยมาจนถึงวันนี้คำตอบล่าสุดจากนายอำเภอบอกว่าเป็นเรื่องขัดแย้งกันเองระหว่างญาติ

     “มหาวชิ14318” ได้ดูลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 50 กว่ารายชื่อพบว่ามีชื่อนายบำรุง ทัศนียรัตน์ และนายสุนัย ทัศนียรัตน์ อดีตกำนันตำบลอุดมธัญญา เพียง 2 คนเท่านั้นที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 และนายสุนัย ทัศนียรัตน์ ยังเป็นอดีตกำนันตำบลอุดมธัญญา ถ้าหากนายสุนัยฯ และนายบำรุงฯ ซึ่งเป็นญาติกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 มีความขัดแย้งกันจริงในหมู่เครือญาติ ทางอำเภอตากฟ้า ควรจะแยกให้ออกว่านี่เป็นปัญหาระหว่างญาติพี่น้อง หรือเป็นปัญหาของส่วนรวมที่ชาวบ้านหมู่ที่5 ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ หรือถ้าหากว่านายสุนัย ทัศนียรัตน์ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 จริงก็ต้องตรวจสอบและทำความจริงให้ปรากฏว่าที่นายสุนัยฯ นำชาวบ้านหมู่ที่5 มาร้องเรียนนายอำเภอเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตัวไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนหมู่ที่5 เชื่อว่าชาวบ้านหมู่ที่5 พิจารณาได้

      ประเด็นสำคัญตามหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการเงินกองทุนต่างๆของหมู่ที่5 เป็นประเด็นหลักไม่ใช่หรือ แล้วคณะกรรมการที่ทางอำเภอแต่งตั้งให้สอบข้อเท็จจริงได้สอบสวนแล้วพิจารณาสรุปว่าอย่างไร เงินเยาวชน ปี 2541 ได้สนับสนุนเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหรือไม่อย่างไร เงินค่าน้ำประปาหมู่บ้าน เก็บรักษาไว้ที่ไหน ผลประกอบการประปาหมู่บ้านเป็นอย่างไรตรวจสอบได้หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วผู้เก็บบัญชี ชี้แจงว่าบัญชีหายอำเภอจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร เงินสนับสนุนเกษตรกรหมู่ที่5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เก็บรักษาไว้ที่ไหนอย่างไรทำไมไม่ปล่อยให้เกษตรกรกู้ยืมเงิน กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) และเงินสัจจะออมทรัพย์ ที่ผู้ใหญ่บ้าน และภรรยา เป็นผู้เก็บรวบรวมได้ดำเนินงานไปตามระเบียบเงินกองทุนหรือไม่ น่าจะตรวจสอบแล้วสรุปผลได้ไม่ยาก ถ้าหากทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจลองสอบถามไปทางอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ว่าเหตุร้องเรียนจากชาวบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 ต.น้ำหมัน จนถูกพักหน้าที่กรณีเงินกองทุนต่างๆเขาสอบสวนกันอย่างไร และทำไมที่อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ นายอำเภอแจ้งชาวบ้านว่าเป็นเรื่องขัดแย้งภายในเครือญาติ อย่าให้คำพูด”ร้องกันจนน้ำมันหมดก็ไม่เห็นมีอะไร” มาบั่นทอนจิตใจของคนหมู่ที่5 บ้านอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ กันอีกเลย...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ