OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

ตำรวจสันติบาลหลอกใช้มุสลิมใต้แก้ได้อย่างไร

     ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รัฐ ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ต้องนำมาใช้ให้เป็นรูปธรรม อย่าให้คนชายแดนใต้คิดเองว่าถูกรัฐทอดทิ้งเนื่องจากข้อเท็จจริงในปัญหาไม่ใช่มาจากประชาชน ที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามหน้าที่ จึงมีปัญหาสะสมก่อให้เกิดคำถามตามมามากมาย ซึ่งปัญหาในคำถามคำตอบก็ยังอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนเดิม รัฐ จึงต้องแก้ปัญหา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยจุดหมายแก้ได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค4 และหน่วยงานอื่นๆทั้งตำรวจและฝ่ายปกครอง ต้องหาวิธีการ หายุทธวิธีในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การดึงแนวร่วมของขบวนการบีอาร์เอ็น เป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติทันที ต่อเนื่องด้วยความจริงใจกับคนในพื้นที่

     กองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดย พ.ต.อ.พิทักษ์ เอียดแก้ว ผู้กำกับกองกำกับการ 5 กองบังคับการสันติบาล1 มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยการดึงแนวร่วมเพื่อสันติภาพสร้างกลุ่มพลังสันติ มีการฝึกอบรมแนวร่วมเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานการข่าวเชิงลึกสันติบาล มีเยาวชนคนมุสลิมเข้าร่วมอบรมในทางลับรุ่นละ200-300 คนที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดปัตตานีมีคนมุสลิมมาร่วมฝึกอบรมเพื่อฝึกการหาข่าว ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว การใช้อาวุธและอื่นๆแล้วประมาณเกือบ 2,000 คน

     นายกูรอนิง กูบาฮา อยู่บ้านเลขที่ 27 ถ.หน้าวัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นหนึ่งในผู้เข้าฝึกอบรม ในการเข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการกลุ่มพลังสันติ โดยยึดเอาเป้าหมายสูงสุดคือความสงบสุขของคนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรักถิ่นเกิด รักความสงบ เริ่มมีความเข้าใจในหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่มากขึ้นทุกคนหวังลึกๆว่าความสงบสุขเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า ตำรวจสันติบาลกับคนมุสลิมเริ่มเข้าใจและมีความหวังว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ เพราะในขณะฝึกอบรมตำรวจสันติบาลผู้มีหน้าที่ฝึกมักพูดอยู่เสมอว่าตำรวจสันติบาลพึ่งได้ในยามยาก เมื่อทุกคนฝึกอบรมเสร็จต่างได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานการข่าวเชิงลึกสันติบาล นายกูรอนิง กูบาฮา ได้รับบัตรการข่าวเชิงลึกสันติบาล เลขที่บัตร 5205-2762 พลังสันติ มี พ.ต.อ.พิทักษ์ เอียดแก้ว ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ออกบัตร

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 นายกูรอนิงฯ เดินทางไปจังหวัดทางภาคเหนือด้วยรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเงินไม่สามารคเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ด้วยความที่ตัวเองเป็นฝ่ายข่าวเชิงลึกสันติบาล และด้วยสำนึกที่คิดอยู่เสมอตำรวจสันติบาลพึ่งได้ในยามยาก จึงสอบถามหาหน่วยงานตำรวจสันติบาล ทราบว่ามี พ.ต.ท.ไพโรจน์ สุระมณี เป็น สว.หน.ส.จว.ชัยนาท จึงได้โทรศัพท์ติดต่อ สว.ไพโรจน์ฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปภาคเหนือ สว.ไพโรจน์ฯ ให้รอ ต่อมา สว.ไพโรจน์ฯ นัดให้มาทานข้าวที่ร้านอาหารเรือนรังนก ชานเมืองชัยนาท จึงได้ไปพบตามนัดหมาย เมื่อพบกัน สว.ไพโรจน์ฯได้มอบเงิน 1,000 บาทเป็นค่าน้ำมันพร้อมทั้งได้สั่งอาหารแกงส้มปักษ์ใต้ให้ทาน ในขณะรับเงินเก็บใส่กระเป๋ามีชายฉกรรจ์ร่วม 20 คนเข้าล้อมตนกับเพื่อนที่มาด้วยกันบังคับห้ามขัดขืนให้ยืนตัวตรง ตนและเพื่อนตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ด้วยไม่คิดว่าทำผิดอะไรจึงใช้สติแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

     ต่อมาตำรวจได้นำตัวมาที่ สภ.เมืองชัยนาท สว.ไพโรจน์ฯ ตั้งข้อกล่าวหาตนกับเพื่อนว่าร่วมกันฉ้อโกงเนื่องจากก่อนที่ ตัวเองถูกจับกุม สว.ไพโรจน์ฯได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองชัยนาทว่าตนอ้างเป็นตำรวจสันติบาลมาขอเงิน และขอกำลังตำรวจจาก สภ.ร่วมจับกุมดังกล่าวเมื่อถึง สถานีตำรวจการตรวจสอบของตำรวจชุดสืบฯตามขั้นตอนมีการสอบถามไปถึง ผกก.พิทักษ์ฯ ได้ความว่าได้ออกบัตรสายข่าวฯให้จริงแต่ให้ปฏิบัติการในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ไม่ได้มอบหมายหรือสั่งให้การปฏิบัติการในจังหวัดชัยนาทและมาขอค่าน้ำมันจาก พ.ต.ท.ไพโรจน์ แต่อย่างใด ซึ่ง พ.ต.อ.พิทักษ์ ได้สั่งให้ พ.ต.ท.ไพโรจน์ ยึดบัตรดังกล่าวจากนายกูรอนิง เมื่อความจริงได้ปรากฏว่าตนขอความอนุเคราะห์ ค่าน้ำมัน เพื่อเดินทางไปเชียงใหม่จากตำรวจสันติบาลเนื่องจากตนเองเป็นฝ่ายข่าวเชิงลึกสันติบาลเมื่อมีปัญหาจึงได้มาขอความช่วยเหลือ ในเวลาต่อมาได้ลงประจำวันไว้ตาม ปจว.ลำดับ7 เวลา 14.00 น.ลงบันทึกถอนคำร้องทุกข์ และ สว.ไพโรจน์ฯ ได้รับเงิน 1,000 บาทที่มาลงประจำวันเป็นหลักฐานไว้ ต่างฝ่ายได้แยกย้ายกันไป

     จากเหตุดังกล่าว นายกูรอนิงฯ เล่าให้ฟังหลังจากเกิดเหตุขึ้นตนได้เล่าให้กลุ่มเพื่อนฝ่ายข่าวเชิงลึกสันติบาที่ร่วมฝึกอบรมด้วนกัน ตนและเพื่อนเห็นว่าตำรวจสันติบาลหลอกใช้พวกตนเพื่อสร้างผลงาน ไม่จริงใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หลังจากตนกลับจากเชียงใหม่จะนำเรื่องดังกล่าวหารือเพื่อหาแนวทาง ในเบื้องต้นหลายคนเสนอให้คืนบัตรประจำตัวที่ตำรวจสันติบาลออกให้ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แต่เรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญมากต้องมีการพูดคุยในกลุ่มสายข่าวเชิงลึกสันติบาล พลังสันติด้วยกันก่อน

     ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยความจริงใจอย่างตั้งใจ เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและรอบคอบ ปัญหาชายแดนใต้แก้ได้ด้วยความจริงใจของเจ้าหน้าที่รัฐยังเป็นเหตุผลจริงที่ทุกคนควรต้องรับฟัง อย่าให้คน3 จังหวัดชายแดนใต้คิดว่าปัญหาที่แก้ไม่ได้เนื่องจาก รัฐ ไม่มีเจตนาแก้ปัญหาอย่างตั้งใจ ส่วนนายกูรอนิง กูบาฮา ฝากคำถามตำรวจสันติบาลหลอกใช้มุสลิมใต้แก้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ