OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

รักษาชีวิตนายค่าน โอชาผล คนจังหวัดพังงา เสมือนว่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติ

     จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ หลากหลายประเภท เช่นแร่ธาตุ ป่าไม้ ลำน้ำ ถ้ำ ภูเขา ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แม่น้ำ ลำคลองของจังหวัดพังงา ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาสูง มีลักษณะเป็นแม่น้ำสายสั้น และไหลเร็ว เนื่องจากพื้นที่มีระดับลาดชันสูง ภูเขาส่วนใหญ่ในจังหวัดมีลักษณะซับซ้อน ส่วนที่ดิน มีลักษณะเป็นดินเค็มบริเวณที่ลาบลุ่มชายฝั่งทะเล ดินร่วนปนเหนียว ร่วนปนทรายเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้เชิงเขา เศษหินปูนและเศษหินเป็นลักษณะดินบริเวณภูเขา และที่ดอยเชิงเขา ส่วนป่าไม้ จัดเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าบก อิ่มไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าซึ่งเป็นพื้นที่รกกำลังถูกบุกรุกทำลายล้างอย่างรวดเร็ว การรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคน คนพังงาต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติเท่าชีวิต เสมือนว่าผู้ใดทำลายเท่ากับทำลายชีวิต

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญของประชากรในจังหวัดพังงา การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมดี ย่อมทำให้ประชากรในจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี พังงามีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แหล่งน้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า ดินแร่ธาตุและทรัพยากรทางทะเลทำให้พังงามีเสน่ห์ ชวนให้หลงใหล รู้จักแล้วจะรักเอง น่าจะเป็นคำเชิญชวนให้แขกต่างบ้านต่างเมืองมาเยือนเมืองพังงา แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร ทรัพยากรเหล่านี้ น่าจะเป็นสิ่งดีๆที่มีไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง

     นายค่าน โอชาผล อายุ 71 ปี มีบุตร 3 คนเป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน บุตรชายคนโตประสพอุบัติเหตุทำให้ทุพลภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นภาระของนายค่านฯ และบุตรสาวทั้งสอง ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา อยู่บ้านเลขที่1 หมู่ที่1 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา บนที่ดิน ภ.บ.ท.5 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มีการจ่ายเงินภาษีบำรุงท้องที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการสำรวจจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกๆ4 ปี ในปี พ.ศ.2521 นายค่านฯ ได้รับการสงเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจำนวน 12 ไร่ในที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งแต่เดิมมีต้นยาง ตามหลักฐานหนังสือประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ รุ่นปี 2521 เลขที่ 0-21-2301-0107 ได้รับการสงเคราะห์ ในเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมูลค่าไร่ละ 2,800 บาท รวมเป็นมูลค่า 34,300 บาท เงื่อนไขต้องโค่นต้นยางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2522 และปลูกพืชที่ได้รับอนุมัติให้เสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2523 มีนายณรงค์ สุลเร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ จากหลักฐานอื่นๆพบว่านายค่านฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อย่างเคร่งครัด เห็นได้จากหนังสือประจำตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ ในรายละเอียดพบว่าในการปฏิบัติงานปลูกยางพาราที่ตารางแสดงอายุ กำหนดวันใส่ปุ๋ย ความเจริญเติบโต ที่ได้รับการบันทึกรับรองว่ายางพาราได้ขนาดมาตรฐานตามอายุที่สำนักงานกำหนด การเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

     ครอบครัวนายค่านฯ กับสวนยางพารา 12 ไร่มีความสะดวกสบายตามสภาพของชาวสวนยางพารา เป็นที่ทราบกันดีว่าภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาที่สภาพดินฟ้าอากาศฝนแปดแดดสี่ นายค่านฯได้รับโอกาสจากธรรมชาติให้กรีดยางพาราได้ปีละไม่เกิน 4 เดือน นายค่านและครอบครัวอยู่กันได้อย่างเป็นสุขดีถ้าไม่มีการกว้านซื้อที่ดินของกลุ่มทุนท้องถิ่น ผู้มีอิทธิพล ที่ส่งคนมาเจรจาขอซื้อที่ดินสวนยางพารา เมื่อนายค่านฯ ปฏิเสธผลที่ตามมานายค่านฯพบนายวิทย์เข้าไปบุกรุก แผ้วถางไม้ขนาดเล็กตามร่องแถวยาง อีกทั้งยังข่มขู่ห้ามไม่ให้ใครเข้ามาในสวนยางนายวิทย์อ้างเป็นเจ้าของทั้งที่นายค่านฯ ปลูกและกรีดยางพารามากว่า 30 ปี

     เรื่องเช่นนี้มีเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสังคมที่มีการแย่งสิทธิในที่ดินทำกิน สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก ผู้มีอิทธิพล รังแกผู้ด้อยกว่า แต่ที่ดินของนายค่านฯ ไม่ใช่เรื่องของการแย่งสิทธิในที่ดินทำกินธรรมดา กลับเป็นว่าที่ดินที่นายค่านฯครอบครองเป็นที่หมายปองของนายทุนโรงโม่หิน ที่ประกอบธุรกิจในจังหวัดพังงาหลายราย อยากได้ที่ดินแปลงดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหินที่ตั้งตระหง่านสูงใหญ่ ทำให้เรื่องดังกล่าวเข้าใจได้ไม่ยาก รักษาชีวิตนายค่าน โอชาผล คนจังหวัดพังงา เสมือนว่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติ คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในจังหวัดที่มีอำนาจบารมีพอที่จะปรามไม่ให้ทำลายชีวิตนายค่านฯ ตามคำขู่

     คงต้องฝาก พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ผบก.ภ.จว.พังงา ช่วยดูทีว่า นายค่าน โอชาผล แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองพังงา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มี ร.ต.ท.พิษณุ ทาหาญ พงส.(สบ.1) สภ.พังงา รับแจ้งความข้อหาบุกรุกที่ดิน เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามความประสงค์ของผู้แจ้งแล้วจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปถึงไหนอย่างไร และนายธรรมรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คงต้องช่วยรักษาชีวิตนายค่านฯ อย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ เหมือนดังเช่นชีวิตของนายทองนาค เศวกจินดา แกนนำกลุ่มต่อต้านขับไล่โรงงานถ่านหิน ในพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่ถูกคนร้ายยิงคาร้านก๋วยเตี๋ยว เสียชีวิต นายทองนาคฯ จากเราไป หลายคนได้แสดงความเสียใจที่ไม่อาจปกป้องรักษาชีวิตของนายทองนาคฯ ที่เสียสละตัวเองต่อสู้เพื่อส่วนรวม ในความแตกต่างที่คล้ายกัน ชีวิตนายค่าน โอชาผล เชื่อว่ายังปกป้องรักษาได้ถ้าใส่ใจดูแลอย่างตั้งใจอย่าปล่อยให้นายทุน ผู้มีอิทธิพล ลงทุนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่ดินนายค่านฯ และทรัพยากรธรรมชาติ มาหาประโยชน์สร้างความร่ำรวย มั่งคั่ง ดังที่เห็นอยู่เช่นทุกวันนี้...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ