OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

สตง.สงขลากับภารกิจตรวจสอบเลือกปฏิบัติ

     อุทกภัยภาคใต้ปี 2553 โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเป็นเหตุการณ์การเกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 70 ปี เนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ได้รับความเสียหายมาก ซึ่งเป็นจุดที่เกิดลมพายุพัดรุนแรง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และลมพายุที่พัดเข้ามาอย่างรุนแรง ทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหาย บ้านพัง หลังคาถูกลมพายุพัดจนไม่สามารคอาศัยได้ ในวันเกิดเหตุประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และการสื่อสารในระบบต่างๆ ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือไม่สามารคใช้งานได้

     คืนวันที่ 1 พ.ย.2553 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดนพายุดีเปรสชั่นพัดถล่ม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง โดยมีบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกพายุพัดได้รับความเสียหาย ระบบไฟฟ้า ประปาและการสื่อสารถูกตัดขาด บางพื้นที่ยังถูกน้ำท่วมและประชาชนบางส่วนยังไร้ที่อยู่อาศัย ขณะที่ทางจังหวัดได้สำรวจความเสียหายได้นำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น รวมถึงองค์กรภาคประชาชนจากอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและนำน้ำดื่มรวมทั้งทำอาหารกล่องไปแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

     นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึงกับขอรับบริจาคน้ำดื่ม เนื่องจากประชาชนขาดแคลน และระบบน้ำประปาก็ไม่สามารคผลิตได้ รวมทั้งชุดช่าง ที่เข้ามาซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชน และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนและขวางถนน จนทำให้จังหวัดสงขลาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งจังหวัด ด้วยการให้แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องทำทันที

     นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในคืนเกิดเหตุได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าพี่น้องประชาชนคนตำบลกระดังงาได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก การแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องทำทันทีคือหากระเบื้องมุงหลังคามาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนเนื่องจากเกรงว่าถ้ามีฝนตกซ้ำขึ้นมาบ้านเรือนของราษฎรจะเสียหายมากมายมหาศาล การหากระเบื้องมุงหลังคาสถานการณ์ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขได้ง่ายหนัก เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นหลายๆอำเภอเกือบทั้งจังหวัดทุกพื้นที่พบว่ากระเบื้องมุงหลังคาเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนพบว่าแก้ไขได้ไม่ง่ายหนัก ร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ไม่มีกระเบื้องให้ซื้อได้เลย แต่จากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัญหาประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ต้องแก้ไขให้ได้คือภารกิจสำคัญที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำ เมื่อกระเบื้องมุงหลังคาในพื้นที่ไม่มีขาย ความจำเป็นต้องใช้เป็นเรื่องใหญ่กระเบื้องมุงหลังคามีขายที่ไหนต้องไปหามา พายุพัดถล่มบ้านเรือนหลังคาบ้านปลิวหายแก้ไขได้ด้วยหาหลังคาใหม่มาซ่อมแซม และในวันนั้นกระเบื้องมุงหลังคา ที่ตำบลกระดังงาปัญหาแก้ได้ด้วย อบต.กระดังงาซื้อกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของชาวบ้าน ด้วยราคาที่แพงกว่าท้องตลาด

     วันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสงขลา(สตง.สงขลา) เข้า อบต.กระดังงาตรวจการใช้เงินซื้อกระเบื้องมุงหลังคาให้ชี้แจงเหตุผลในการซื้อกระเบื้องมุงหลังคาราคาแพงและให้ชี้แจงเงื่อนไขการจ่ายเงินว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่ นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ รับว่าซื้อแพงกว่าท้องตลาดทั่วไปจริงแต่ไม่มากนัก เนื่องจากกระเบื้องมุงหลังคาในพื้นที่ไม่มี จำเป็นต้องไปซื้อต่างอำเภอทางร้านค้าคิดราคาเงินเชื่อซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจ่ายกันวันไหน ร้านค้าได้บวกกำไรเพิ่มเราต้องยอมเพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านสำคัญที่สุดการแก้ปัญหาเร่งด่วนต้องทำทันที ลองคิดดูว่าหลังเกิดเหตุพายุพัดบ้านเรือนพัง หลังคาบ้านหายถ้าไม่มีกระเบื้องมามุงหลังคาหากฝนตกซ้ำลงมาจะเสียหานกันขนาดไหน แต่ก็ยังเป็นปัญหาคาใจของเจ้าหน้าที่ สตง. ในเงื่อนไขการจ่ายเงินค่ากระเบื้องมุงหลังคา ที่ทาง อบต.กระดังงาได้แบ่งจ่ายเป็น 3 งวดโดยงวดแรกจ่ายเป็นเช็ค งวดต่อมาจ่ายเป็นเงินสด จึงเป็นคำถามที่นายก อบต.กระดังงา ต้องตอบเจ้าหน้าที่ สตง.ว่าเป็นเพราะเหตุใด

     พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา39(2) (ก) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน หรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่าหรือไม่

     หากว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสงขลาได้พิจารณาว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพียงเห็นว่าเป็นไปโดยไม่ประหยัด แต่ถ้าได้ผลตามเป้าหมาย และการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีนายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ นายก อบต.กระดังงา ซื้อกระเบื้องมุงหลังคามาช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ชาวบ้านที่ตนเองอาสามาดูแลรับใช้ มีผลคุ้มค่าหรือไม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสงขลา น่าจะเข้าใจ...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ