OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

คลังน้ำมันเถื่อนระเบิดที่สิงหนคร ผู้ว่าฯสงขลาป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร

     น้ำมันเถื่อนที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลามีการค้าขายน้ำมันเถื่อนกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย คนภาคใต้มองการค้าขายน้ำมันเถื่อนเป็นเรื่องปกติ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ปัจจัยสำคัญราคาน้ำมันในประเทศมาเลเซียมีราคาถูกกว่าน้ำมันในประเทศไทยค่อนข้างมาก รวมไปถึงราคาน้ำมันจากโรงกลั่นในประเทศสิงคโปร์ ที่ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเลนำมาขายให้กับกลุ่มพ่อค้าน้ำมันเถื่อนในราคาที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาดในประเทศ เป็นเหตุให้กลุ่มนักการเมือง นักธุรกิจผิดกฎหมาย ต่างมุ่งสู่ถนนสายผลประโยชน์ค้าน้ำมันเถื่อน จนกลายเป็นขบวนการใหญ่ที่พร้อมควบคุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลายเป็นองคาพยพของขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนไปโดยปริยาย เนื่องจากนายทุนหยิบยื่นให้จนกลายเป็นวัฒนธรรมนิคมอุตสาหกรรมต่างตอบแทนไปแล้ว สาเหตุจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากความล้มเหลวของการบูรณาการภายในหน่วยงานจนเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กลไกที่ขบวนการนอกกฎหมายกำหนด

     หากหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยสามารคบูรณาการในหน่วย สั่งให้ทำต้องทำ ทำทันที ทำให้สำเร็จ และมีการบูรณาการนอกหน่วย ขอความร่วมมือให้ช่วย ทำอย่างตั้งใจ และจริงจัง หากทำเช่นนี้ได้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เชื่อเหลือเกินว่าการแก้ปัญหาน้ำมันเถื่อน และปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้รวมถึงปัญหาอื่นๆ ย่อมที่จะแก้ไขได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังทำงานแบบไฟลนก้น คนที่เดือดร้อนยังเป็นประชาชนที่ไม่กล้าบ่น ไม่กล้าฟ้อง ไม่กล้าร้องเรียน ทำให้ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่สร้างรายได้มหาศาลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุผลการปล่อยปละ ละเลย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง การรับผลประโยชน์คือที่มาของการไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม ศุลกากร สรรพสามิต ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ปัญหาที่ผ่านมาอยู่ที่ว่าใครขวางอยู่ไม่ได้ ไปหาที่อยู่ใหม่หรือจะให้จัดให้ไม่ขัดข้อง ทำให้ไม่มีข้าราชการคนไหนกล้าขัดใจกลุ่มขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนเหล่านี้เพราะเคยมีของดีให้เห็นอยู่เนืองๆ

     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ออกมาระบุชัดเจนว่าธุรกิจการค้าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดชายแดนใต้ คือปัญหาทับซ้อนของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ กลุ่มทุนธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้ เงินส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้จ่ายในการก่อความไม่สงบ และอีกปัญหาที่พบเห็นส่วนใหญ่ในวันนี้ที่ยังไม่มีใครกล่าวถึงคือกลุ่มขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนนำเงินไปสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่นทุกระดับเพื่อรวบรวมกลุ่มนักการเมือง หรือกลุ่มนักเลงภูธรเข้าเป็นพวกเพื่อเข้าร่วมขบวนการเมื่อให้เงินสนับสนุนต่อมาก็เข้าร่วมลงทุนค้าขายกระจายน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ที่นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลดูแลได้ ซึ่งเรื่องใหญ่เช่นที่ว่านี้ยังไม่มีใครพูดถึงหรือป้องกันและแก้ไขให้ขบวนการเหล่านี้แยกกับการพัฒนาประชาธิปไตย ใครลองสนใจประเด็นนักการเมืองท้องถิ่น เฉพาะคนที่มีอาชีพ และรายได้ไม่มากมายนัก แต่เมื่อถึงคราวลงสมัครรับเลือกตั้งกลับมีเงินใช้ในการเลือกตั้งคราวละมากๆคนละหลายๆล้านบาท เงินเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่ใช่เงินที่เสกได้คือเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมาย นักการเมืองได้ง่ายใช้คล่องทำให้นักการเมืองแจกจ่ายอย่างไม่เสียดาย “ส่วย” จากการค้าน้ำมันเถื่อนมีจริงหรือไม่ ถึงทำให้ประชาชนไม่กล้าบ่น ไม่กล้าฟ้อง ไม่กล้าร้องเรียน เหมือนเช่นที่คลังเก็บน้ำมันเถื่อนระเบิดเกิดเพลิงไหม้ที่ใกล้ตลาดสดม่วงงาม ในเขตพื้นที่หมู่ที่4 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ฝากคำถามไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คลังน้ำมันเถื่อนระเบิดที่สิงหนคร ผู้ว่าฯสงขลาป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร?

     ถ้าผู้ว่าฯสงขลาตอบว่าจังหวัดให้ฝ่ายปกครองดำเนินการกวดขันการลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดสงขลาแล้ว และได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองที่มีพื้นที่ติดกับพรมแดนประเทสมาเลเซีย ทำการกวดขันการลักลอบ เพราะการค้าน้ำมันเถื่อนเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดสงขลามากว่า 2 ปี ที่ผ่านมาชมรมผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือให้จังหวัดปราบปรามน้ำมันเถื่อนมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งจังหวัดก็ไม่นิ่งนอนใจ แต่ยอมรับว่าการปราบปรามไม่ได้ผล เพราะขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมีวิธีการลักลอบตามเส้นทางขนน้ำมันเถื่อน ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกรับเงินจากขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริง คำตอบอย่างนี้เป็นคำตอบที่นักการเมือง นักปกครอง และนักวิชาการใช้ตอบปัญหาเมื่อมีคำถามผ่านสื่อมวลชน คนตอบมักใช้คำตอบอย่างนี้ เชื่อว่าคนฟังไม่เข้าใจ

     “ส่วย” จากการค้าน้ำมันเถื่อนมีจริง ใครขน ใครขาย ใครจ่าย ใครรับ ศุลกากร สรรพสามิต ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าอ้างว่าไม่รู้ ไม่มี ไม่จริง ชาวบ้านไม่อยากฟัง ถ้าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจ คลังน้ำมันเถื่อนระเบิดที่สิงหนคร ผู้ว่าฯสงขลาป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร กับคำถามต่อท้าย สวญ.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา รู้หรือไม่ว่าคลังน้ำมันเถื่อนที่ระเบิดเกิดเพลิงไหม้เป็นของใคร...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ