OLP - NGO

The Organization of the Promotion on the use of Law to Develop People Quality.
องค์การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.


จำนวนผู้เข้าชม website

อบต.ชิงโค สร้างถนนบนโฉนดที่ดินชาวบ้าน

     ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การทุจริตคอร์รัปชั่น และการประพฤติปฏิบัติหน้าที่มิชอบของข้าราชการ มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย นักการเมือง และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ ใช้อำนาจหาประโยชน์จากโครงการต่างๆโดยเฉพาะการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินโครงการต่างๆในระยะหลังๆมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ หากใครไม่ร่วมมือก็อยู่ไม่ได้ ผู้ที่ร่วมมือก็ถือโอกาสหาประโยชน์ไปด้วย กระทบลงไปสู่ระดับล่างลงไปจนเสื่อมถอยไปทั้งระบบ การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินซึ่งก็คือเงินของประชาชนจึงไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงการที่ดีแต่ไม่มีเงินทอนไม่สามารคเกิดขึ้นได้ ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเกิดขึ้นมีไม่น้อยที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้ผลตามต้องการ ไม่คุ้มค่า

     การทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติปฏิบัติหน้าที่มิชอบของข้าราชการ ในระดับท้องถิ่น มีการหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพราะอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินท้องถิ่น ทำให้คนกลุ่มน้อยคดโกง บิดเบือนทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมายและจริยธรรม รูปแบบคอร์รัปชั่นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนตามไม่ทันเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ และยิ่งกว่านั้นฝ่ายมีอำนาจไม่จริงใจกำจัดและทำลาย กลับทำเพียงรูปแบบสร้างภาพ หรือทำกับคู่แข่งทางการเมืองเท่านั้น ขณะที่ตัวเองกลับคิดรูปแบบคอร์รัปชั่นเชิงซ้อนในรูปแบบใหม่ ที่ผ่านมาพบการยักยอกเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน หรือการที่เอกชนให้สินบนหรือผลประโยชน์ภายหลังแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ตัดสินใจทำ หรือไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ให้สินบนได้รับผลประโยชน์เหนือคู่แข่งรายอื่น การเลือกจ้างหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน การทำสัญญาจ้างเฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตน ล้วนเป็นทุจริตคอร์รัปชั่น ขาดธรรมาภิบาล และจริยธรรมของข้าราชการและนักการเมือง

     องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไชยชนะ หมู่ที่10 (ตอนที่1) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 381,000 บาท ระยะเวลา 31 พฤษภาคม 2554 ถึง 29 กรกฎาคม 2554 และสร้าง(ตอนที่2) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 381,000 บาท ระยะเวลา 23 สิงหาคม 2554 ถึง 22 ตุลาคม 2554 รวมระยะทาง 377 เมตร ทับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 11840 ของนางสาวลออง ชูไทย อยู่บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่7 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยไม่ฟังคำทักท้วงของนางสาวลออง ที่ขอให้ช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินสงขลา สาขาสิงหนคร มารังวัดสอบเขตเนื่องที่ดินของนางสาวลออง ได้ออกโฉนดมากว่า 20 ปีเกรงว่าการก่อสร้างถนนของ อบต.อาจลุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของตนได้ แต่ทาง อบต.กลับอ้างว่าไม่สามารครอได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องทำให้เสร็จก่อนปีงบประมาณไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารคสร้างถนนสายนี้ได้ และรับปากว่าหากถนนสายนี้ลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของตนก็จะทุบรื้อให้โดยเฉพาะนายช่าง อบต.รับปากว่าถ้าถนนเส้นนี้รุกที่พี่ผมจะเอาเลื่อยมาเลื่อยให้แต่ตอนนี้ต้องทำก่อนทั้งยังต่อว่าตนว่าอย่างถ่วงความเจริญของหมู่บ้าน ทำให้การทักท้วงเพื่อยับยั้งการก่อสร้างถนนของตนไม่สำเร็จ การก่อสร้างถนนสายดังกล่าวดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินสงขลา สาขาสิงหนคร มารังวัดสอบเขตตามที่ได้ยื่นขอสอบเขตไว้ปรากฏว่าถนนในช่วงตอนที่ 1ได้ทับที่ดินของตนเกือบ 2 เมตร และถนนในช่วงที่ 2 ทับที่ดินของตนเต็มพื้นที่ถนน 3 เมตร ตลอดแนวถนน 377 เมตร ต่อมามีการเจรจากัน ทาง อบต.ชิงโค เสนอยกถนนสายดังกล่าวให้เป็นของนางสาวลออง ซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้ที่ อบต.จะยกถนนให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ การเจรจาไม่สามารคตกลงกันได้ ต่อมานางสาวลออง ได้เข้าพบนายอำเภอสิงหนคร เพื่อขอความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่สามารคดำเนินการอย่างใดได้เนื่องจาก ทาง อบต.ชิงโค ขอเวลายื่นสอบเขตที่ดินจากสำนักงานที่ดินก่อนเพื่อทราบว่าถนนสายดังกล่าวลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของนางสาวลอองเท่าไร ตนเห็นว่าทาง อบต.ชิงโค ไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและทางอำเภอสิงหนครไม่สามารคให้ความช่วยเหลือได้ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิงหนคร ตาม ปจว.ลำดับที่ 9 เวลา 18.30 น. วันที่ 21 ต.ค. 2554

     ปัญหา อบต.ชิงโค สร้างถนนบนโฉนดที่ดินชาวบ้าน ไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การสร้างความเกรียดชังให้คนในชุมชน ด่าประณามนางสาว ลออง ที่ อบต.ชิงโค เร่งสร้างถนนเพื่อให้ทันปีงบประมาณ ว่าเป็นคนขัดขวางความเจริญของชุมชนเป็นคนเห็นแก่ตัง ไม่เสียสละแก่ส่วนรวม เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง...

ความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทความนี้

ความเห็น
โดยคุณ